Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

WIE ZIJN WIJ?

OVER ONS:
SJIIETEN-Ontmaskerd.nl is voortgekomen uit de wil om de juiste dawah (islamitische informatie) verder te verspreiden en de drempels weg te nemen die men in de weg kunnen staan om dichter bij de islam (monotheisme) te komen. Wij richten ons voornamelijk op de onjuistheden en de leugens die worden verspreid door een sekte (sjiisme) die zich toegeëigend aan de Islaam, maar jammer genoeg voor de (onwetende) volgers ervan daar vaak ver van verwijderd is.

AANLEIDING:
In 2008 hebben enkele moslims hun handen ineens geslagen om een halt toe te roepen aan de valse beschuldigingen van een groep volgelingen van het sjiisme. Deze personen zijn weliswaar klein in aantal, maar de haat die zij jegens de soennieten verspreidden (op het internet) was ongekend. Ook doen zij zich regelmatig voor als ‘soennieten’ om de onwetenden voor de gek te houden. Wij willen mensen waarschuwen voor het gevaar van dit soort zaken. Hierin trekken wij een duidelijke lijn tussen het sjiisme als theologie, en de sjiieten zelf. Wij verdelen de sjiieten verder onder in voornamelijk twee groepen; de algemene, onwetende sjiieten en de extremisten (rafidha). Deze website richt zich alleen op de theologie van de extremisten. Wij zijn in geen geval tegen ‘sjiieten’; dat kan ook niet, daar enkele van de ouders van onze vrijwilligers, auteurs en adviseurs zelf nog sjiiet zijn.

Een belangrijke zaak waarom de spanningen tussen de soennieten en sjiieten al 1400 jaar fragiel is, is het feit dat enkele zeer belangrijke figuren voor moslims worden zwartgemaakt en uitgescholden door de sjiitische geleerden en een groot deel van hun extreme volgers. Zo wordt de vrouw van de Profeet (vrede zij met hem) regelmatig zwartgemaakt en uitgescholden, terwijl zij voor moslims een zeer belangrijk persoon is. In de Koran worden de Vrouwen van de Profeet namelijk aangesproken als “onze Moeders”. We vragen de sjiieten die zich hieraan schuldig maken, om te stoppen met dit gedrag.

DOELSTELLING:
Met deze website bieden we de bezoeker (ongeacht achtergrond) een neutrale kijk op (historische) gebeurtenissen, dat onderbouwd wordt met betrouwbare islamitische bewijzen (en sjiitische bronnen om het sjiisme vanuit de sjiitische literatuur te ontmaskeren). Tevens zullen er regelmatig polemische strijden plaatsvinden om de tegenstanders op hun onjuistheden te wijzen.

OVER DE MAKERS VAN DEZE WEBSITE EN DIENS GEAFFILIEERDEN:
Wij zijn moslims die de Sunnah (levenswijze) van de Edele Profeet Mohammed (vrede zij met hem) volgen, net zoals de Metgezellen en de Ahlalbayt dat deden (moge Allah tevreden over hen zijn). Wij nemen hetgeen dat bewezen is en verwerpen de vernieuwingen binnen het geloof. Ex-sjiieten die nu als soenniet door het leven gaan, hebben ook een aanzienlijke bijdrage geleverd aan deze website. Zij hebben de gevoelens, ervaringen en kennis van het sjiiet-zijn uiteengelegd, met als gevolg dat we het sjiisme van binnenuit kunnen ontleden.

Wij verdedigen de “GEHELE” Ahlalbait van de Profeet. Er zijn bepaalde groepen moslims die zijn afgedwaald en leden van de Ahlalbait schofferen. Wij (Ahlu Sunna wa Djama3a) geloven in het eren en respecteren van de “COMPLETE” Ahlalbait. Het zou niet nodig geweest zijn om deze site op te richten als een afgedwaalde sekte een gedeelte van de Ahlalbait onaangetast liet en een andere gedeelde lief heeft, maar we hebben deze site moeten oprichten omdat ze menen een gedeelte lief te hebben en de andere gedeelte te vervloeken, zonder dat ze enig besef hebben wat voor naars het vloeken voor ze kan brengen in het hiernamaals.

De media staan bomvol van berichtgevingen over moslims en de islam. Wij zijn echter van mening dat berichtgevingen subjectief zijn, en bieden de kijker dan ook een ander perspectief aan.

Wij beseffen dat het een hoge drempel is voor niet-moslims om een moskee binnen te stappen of een lezing bij te wonen om vragen te stellen over dit onderwerp. Daarom doen wij ons best om de Sjiïtische sekte op deze site uit te leggen en tegelijkertijd ook te ontkrachten aan de hand van bewijzen. Iedere mogelijke doelgroep wordt naar een bijpassende aangepaste pagina doorverwezen om op een zo gepast mogelijke manier te worden geconfronteerd met het sjiitische credo.

ONZE CAMPAGNE:
We hebben onze campagne in drie strategische stappen uiteengezet:

  1. Onderzoek en documentatie: Ons team van onderzoekers, imams, journalisten en vrijwilligers doen hun best om het sjiisme en haar onjuistheden bekend te maken aan het publiek.  Verder is het van belang dat onze campagne de mensen zal bereiken die informatie zoeken over dit onderwerp. Neutraliteit, verificatie en betrouwbaarheid van de gepubliceerde  informatie is ons hoogste doel: ook anonieme bronnen worden door ons gehoord. Hiervoor hebben wij een aantal tools die we op verschillende momenten gebruiken of achter de hand houden.
  2. Bewustwording in de Media: Wij beperken het verspreiden van informatie. In deze moeilijke tijden zien we het liefst dat de mensen met elkaar verenigen en samen één front vormen tegen het onrecht, maar dit is jammer genoeg niet mogelijk daar sjiitische propagandisten kwaad spreken over ons, een aantal personen die publiekelijk voor deze website werken en volgelingen van de Islam. De informatie wordt op verschillende manieren verspreid. Nieuwsberichten, theologische artikelen, interviews, verhalen van bekeerlingen, audio en video zijn enkele voorbeelden van hoe wij het publiek trachten te bereiken.
  3. Weerspreken van de sjiitische leugens: Ons belangrijkste punt is het verdedigen van de Islam zoals die tot ons is gekomen; de Edele Koran en de levenswijze van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Tot 2008 hadden de sjiitische propagandisten vrij spel in het verspreiden van hun valse informatie, die op ieder vlak door een persoon met basiskennis zou kunnen worden ontkracht. Dit gebeurde echter voornamelijk in andere talen dan het Nederlands.

WIJ KEREN ONS TEGEN:

  • Pedofilie: De sjiitische theologie bevat enkele pedofiele tinten. De leider van de ‘islamitische’ Revolutie in Iran, ‘Ayatollah’ Khomeini heeft pedofilie en transseksualiteit toegestaan. Khomeini wordt door veel sjiieten gezien als een leider.
  • Dictaturen: Wij zijn van mening dat de huidige ‘moslimleiders’ niet altijd de belangen van hun burgers behartigen. Vaak steunen de leiders elkaar in het onderdrukken van de bevolking. Van alle overheden in de wereld behoort de Iraanse overheid naar ons mening bij de slechtste. Misschien nog wel slechter dan de Israëlische-Zionistische overheid. Dit om de doodsimpele reden dat de Israëlische overheid een duidelijke vijand van de moslims is en barmhartiger zijn in het vermoorden van de moslims, dan de Iraanse overheid en haar handlangers. Verder is de Iraanse overheid hypocriet bezig, daar zij het publiek voor de gek willen houden en zich gedragen als een ‘islamitische’ overheid.
  • Moordenaars: Gerechtigdheid moet naar ons mening zegevieren. In de Arabisch/islamitische wereld worden veel mensen vermoord om hun geloof. Wij zijn hier ten strengste op tegen! Geweld lost niets op; onze wapen is de pen.
  • Terroristische groeperingen: De Syrische genocide heeft de terroristische groeperingen ontmaskerd. Zij die altijd riepen dat ‘Israël’ de grote vijand is, hebben meer dan ooit hun ware aard laten zien daar zij in Syrië de tegenstanders van de Alawitische-Sjiitische overheid uitmoorden. Hezbollah (Hezbosatan), de Abu Fadl Al-Abbas-Brigade, de Iraanse Revolutionaire Garde en Iraakse militairen zijn enkele van deze terroristische groeperingen. Naast terroristische sjiitische groeperingen keren we ons ook tegen soennitische extremisten. Terrorisme kent namelijk geen geloof.
  • Leiders: Indien een sjiitische leider of persoon met aanzien de niet-sjiieten aanvalt of belachelijk maakt, is het onze journalistieke taak om andere mensen hiervoor te waarschuwen. Wij doen dit alleen als er een algemeen belang aan vast zit. Waar nodig nuanceren we de betreffende informatie.

WIJ KEREN ONS NIET TEGEN:

  • De bedienaar van een groepering (sjiieten zelf, niet-moslims, etc.). Wij wensen hen een warm hart toe in het belijden en opdoen van kennis. Dit is voor ons van wezenlijk belang. Lees er hieronder meer over.
  • Iraniërs: Jammer genoeg koppelen veel mensen het sjiisme met Iran. De Iraanse overheid representeert in geen geval de Iraanse burgers! Wij steunen de meeste Iraanse burgers in het leed dat ze ondervinden van de dictatoriale, hypocriete overheid in Tehran. Niet alleen soennieten worden in Iran onderdrukt: ook Bahai, Christenen en Arabische sjiieten worden onderdrukt of uit de weg geruimd. Door de criminele acties van de Iraanse overheid zijn vele sjiieten, soennieten en andere mensen gedood. Wij prediken voor gelijkwaardigheid voor alle mensen; ongeacht hun uiterlijk of visie.

NIET-MOSLIMS:
Het beeld dat niet-moslims van de Islam krijgen wordt mede door het sjiisme en diens volgers aanzienlijk negatief beïnvloedt. Geweld, zelfmutilatie, Hezbollah en wereldvreemde fataawas (religieuze oordelen) die door o.a. Khomeini na de “Islamitische” revolutie in 1979 zijn uitgevaardigd zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. Hiernaast begrijpen wij dat niet-moslims opkijken van de wrijvingen tussen de twee groepen moslims, en ‘de moslims’ kunnen uitlachen omdat ze elkaar in de haren vliegen. Ons advies aan de niet-moslims is dan ook om contact met ons opnemen indien ze bepaalde zaken niet begrijpen.

ONZE DOMEINNAAM:
Onze eigenlijke naam is “Sjiisme Ontmaskerd”. We hebben er echter voor gekozen om het woordje “sjiisme” te vervangen door “sjiieten” (SEO). Dit hebben we gedaan omdat de meeste bezoekers via zoekmachines de term “sjiieten” invoeren i.p.v. “sjiisme”. Het nadeel hiervan is weer dat veel sjiieten worden afgeschrikt door onze domeinnaam. Helaas hebben we hier geen oplossing voor, dan te verwijzen naar soortgelijke websites met dezelfde sjiitische weerleggingen maar wel onder een toepasselijkere domeinnaam. De term ‘sjiieten’ in ‘sjiieten-ontmaskerd.nl’ verwijst zoals jullie hierboven dus kunnen lezen niet naar de sjiieten zelf, maar naar het sjiisme.

TAAL:
Ons doelgroep is de Nederlandstalige spreker. Naar ons mening is er namelijk al genoeg informatie beschikbaar over het sjiisme in de meeste andere talen. Op zeer kleine schaal worden soms ook Engels-, Farsi-, Arabisch- en Franstalige stukken gepubliceerd.

INVLOED:
Het is zeer moeilijk om de website gepast over te laten komen. Dit heeft niet alleen te maken met de domeinnaam, maar ook met ons publiek. We proberen de informatievoorziening toegankelijk en acceptabel te maken over de gehele linie: van sjiieten tot soennieten, van niet moslims tot moslims en van pubers tot journalisten. In de beginjaren van deze website zijn we veel problemen tegengekomen die te maken hadden met onze toon. We scheerden alle sjiieten over één kam, schoven feedback aan de kant en luisterden niet naar mensen met meer kennis over dit onderwerp. De afgelopen jaren hebben adviezen van de Nederlandse Moslimgemeenschap ervoor gezorgd dat de toon van de website is gematigd ten opzichte van jaren geleden. Sjiieten zelf geven te kennen dat ze (anno 2013) de website een stuk toegankelijker vinden dan voorheen. We staan altijd open voor kritiek.

NIET-SJIIETEN:
Wij zien helaas dat veel mensen zwart-wit denken. Zo klagen sjiieten wel eens bij ons dat zij soms ‘ongelovig’ worden genoemd door moslims/soennieten. Wij willen de mensen waarschuwen dat takfir (het ongelovig verklaren van anderen) zonder reden erg gevaarlijk kan zijn! Het is niet goed om een persoon, die sjiiet is, zomaar ongelovig te verklaren; veel sjiieten zijn onwetend en praktiseren het sjiisme met haar credo niet altijd. In de praktijk kunnen het mensen zijn die slechts de Islam willen praktiseren, en dus in feite soenniet zijn, maar zichzelf sjiiet noemen omdat ze dat van jongs af aan is aangeleerd. Ook schrikt het de sjiieten af en zullen ze zich afschermen van de rest van de buitenwereld. Niemand is gebaat bij dit soort uitspraken, ondanks dat de sjiitische leiders de niet-sjiieten (soennieten/moslims) wél ongelovig noemen (ze gebruiken hiervoor vaak termen als ‘wahhabi’ en ‘nasibi’). De extremistische sjiieten echter, hebben er wel alle schijn van dat zij de Islam niet volgen in het Licht van de Koran. Zij (rafidhi’s) ontkennen bijvoorbeeld dat de Koran compleet is, menen dat de Metgezellen en Vrouwen van de Profeet hypocrieten/ongelovig zijn (wat de Koran tegenspreekt), kennen deelgenoten toe aan Allah (de Verhevene (shirk)) etc..

AUTEURSRECHT (COPYRIGHT), PORTRETRECHT ETC.:
Alle persoonlijke of enigszins andere auteursrechthebbenden worden in verband met de fair use policy verwezen naar het Nederlandse citaatrecht (art. 15a Auteurswet).

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

Op deze website berust auteursrecht van de eigenaren. Bezoekers worden verzocht om de informatie te verspreiden in de originele staat. Een verwijzing naar het gedeelte op deze website is natuurlijk niet verplicht; dawa is voor iedereen. Wel is het beter voor het geval een geïnteresseerde persoon eventueel verdere interesse heeft in de ontkrachting van het sjiisme om naar deze website te worden verwezen.

Enige citaten of beeldcitaten van andere websites of entiteiten worden slechts gebruikt voor het bekritiseren van betreffende entiteit. Geen enkel van onze artikelen wordt actief verspreid onder het publiek; de kennisgeving ervan gebeurd door het publiek zelf.

Het is belangrijk voor ons journalistieke werk en/of nieuwswaarde belangrijk dat er soms screenshots worden gebruikt. Deze worden echter niet vaker getoond dan nodig is. Hiernaast is het onze journalistieke recht om deze te gebruiken indien we dat nodig achten.

Portretrecht: onze eventuele publicaties van persoonsgerelateerde gegevens zijn publiekelijk verkregen en dienen het algemeen belang.

PRIVACY & COOKIES:
Deze website maakt gebruik van algemene cookies.

RACISME, HAATZAAIEN:
Deze website is erop gericht de sjiitische deceptie jegens de soennieten te ontmaskeren. Alle artikelen zijn met deze denkwijze geschreven. Waar mogelijk worden bronnen gebruikt. De toon van de website is gaande jaren redelijkerwijs gematigd. De Nederlandse Wet wordt echter ten alle tijden nagekomen. De grens van het toelaatbare qua vrijheid van meningsuiting en discriminatie zouden in sommige artikelen kunnen worden benaderd. Als wij volgens u ergens over de scheef zijn gegaan, kunt u dat kenbaar maken middels een van de contactmogelijkheden op deze website.

Met deze website proberen wij eerlijk, direct en rechtvaardig te zijn. Soms staat onze toon de bezoeker niet aan; in dat geval kan de bezoeker andere (gematigdere) websites bezoeken.

DISCLAIMER:
Wij, de mensen achter deze website zijn onafhankelijke moslims. We hebben noch politieke connecties met moskeeën noch met partijen/gemeenschappen in Nederland. De Dawah die we verrichten zal in sha’Allah dwalende mensen c.q. groeperingen leiden tot het Juiste Pad. De stukken en bijdragen die u op deze website vindt komen voornamelijk van broeders&zusters woonachtig in Nederland en België.

We vragen Allah subhanahu wa Ta3ala om onze daden te accepteren en onze intenties te zuiveren. De artikelen en informatie op deze website worden strikt op juistheid gecontroleerd; mochten er ondanks dit verkeerde informatie op een pagina worden gegeven, dan vragen wij Allah subhanahu wa Ta3ala om vergiffenis.

VRAAG & ANTWOORD:
Voor een aantal veelgestelde vragen kunt u hier terecht.(vrijwillige) leden die een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan deze website zijn:

Hopelijk zal iedereen er beter van worden.

We adviseren jullie om naar het volgende artikel te gaan.

Captcha:
11 + 2 =