Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Waarom slaan sommige sjiieten zichzelf tijdens Ashora tot bloedens toe?

De tiende dag van de eerste maand (Muharram) uit de Islamitische kalender wordt ‘ashura’ genoemd (wat in een letterlijke vertaling dan ook ‘de tiende’ heet). Ieder jaar zien we op die dag in het avondjournaal en op de nieuwssites dezelfde beelden: mannen en jongens in vooral Irak en Iran die in grote groepen op straat lopen. Ze slaan zichzelf met zwaarden op hun hoofd of kastijden hun rug. Iedereen zit onder het bloed terwijl allerlei religieuze kreten worden geroepen. Als kijker schrik je je kapot: is dit islam?

Vandaag leggen we jullie in vogelvlucht uit hoe het komt dat veel sjiieten zichzelf tijdens Ashora slaan, mishandelen, of mutileren. 

Vooraleer is het zeer belangrijk om een onderscheid te maken tussen de Islam en de sjiitische leer. De Islam verbiedt het mishandelen van jezelf; het sjiisme daarentegen staat deze onmenselijke rituelen vaak toe.*

*Er zijn sjiitische geleerden die zelfmutilatie afkeuren (o.a. omdat de niet-sjiieten anders een “verkeerd beeld krijgen” van de sjiieten), terwijl andere sjiitische geleerden het juist aanbevelen of verplicht stellen.

 

kindje mes

Veel babys worden meegesleept in de onnatuurlijke gedragingen van sommige volgers van het sjiisme.

 

Ashora, Matam, Muharram, Tatbir, Zanjeer. 

Het satanistische ritueel noemt men meestal “tatbir”. Het ritueel wordt uitgevoerd op de 10e dag van de Islamitische maand Muharram, ook wel “Ashora” genoemd.

Voor moslims is Ashora een dag om te vasten, omdat onze profeet vrede zij met hem, ons dat heeft aanbevolen:

Aboe Qataadah vertelde dat de Boodschapper van Allah (moge Allah hem prijzen en beschermen) zei: ‘Voor het vasten op de dag van ‘Aashooraa- verwacht ik dat Allah de zonden van het afgelopen jaar uitwist.Sahieh Moeslim (1162)

‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas zei: ‘Toen de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen) naar Medina kwam, zag hij de joden vasten op de dag van ‘Aashooraa-. Hij vroeg: ‘Wat is dit?’ De joden antwoordden: ‘Dit is een goede dag. Dit is de dag waarop Allah de Kinderen van Israël redde van hun vijand, waarna Moesa (Mozes) op deze dag vastte.’ Daarop zei de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen): ‘Ik sta dichter bij Moesa dan jullie.’ Dus vastte hij op die dag en droeg de mensen op om op deze dag te vasten.’ Sahieh al-Boekhaarie (2004) en Sahieh Moeslim (1130)

Ibn ‘Abbaas zei: ‘Toen de Boodschapper van Allah (moge Allah hem prijzen en beschermen) op de dag van ‘Aashooraa- vastte en de mensen opdroeg op deze dag te vasten, zei men: ‘O Boodschapper van Allah! Dit is een dag die geëerd wordt door de joden en de christenen.’ Daarop zei de Boodschapper van Allah (moge Allah hem prijzen en beschermen): ‘Wanneer het volgende jaar komt, zullen we (ook) de negende dag vasten.

Ibn ‘Abbaas zei verder: ‘De Boodschapper van Allah (moge Allah hem prijzen en beschermen) overleed echter voordat het volgende jaar gekomen was.Sahieh Moeslim (1134)

Verder zei de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen): ‘Vast de dag van ‘Aashooraa-, maar wees tegenstrijdig met de joden. Vast een dag ervoor of een dag erna.Sahieh Ibn Khoezaymah (2095)

Veel afgedwaalde sektes hebben echter ieder hun eigen extreme draai gegeven aan “Ashora”. Er zijn groepen die “feest vieren” op deze dag, en er zijn groepen die “rouwen” op deze dag. Vaak is dit cultuurgebonden, maar religieus gezien zitten beiden verkeerd.

 

Geschiedenis

Nadat onze profeet (vrede zij met hem) stierf, werden de moslims geleid door zijn beste volgers: de Metgezellen. Abu Bakr (Moge Allah tevreden zijn over hem) werd door de Metgezellen unaniem als leider (khalief) gekozen. Hierna volgden zoals we weten andere Metgezellen zoals Omar, Uthman, Ali etc..

Terwijl de moslims streden voor de Islam en de omvang van het Islamitisch Rijk razendsnel toenam, namen zoals te verwachten valt ook de problemen en meningsverschillen toe. In enkele gevallen gingen de moslims zelfs met elkaar in oorlog. Wie vandaag naar de “Moslim ummah” kijkt ziet dat de moslims onderling niet altijd overeenstemmen over tal van zaken, zo was dat ook soms vroeger.

De moslims in Kufa (een stad in Irak) hebben misbruik gemaakt van de onderlinge chaos tussen moslims. De inwoners van Kufa werden wijsgemaakt dat niet Abu Bakr, maar Ali de leider moest zijn na de dood van de Profeet. Op dat moment was Yazid de Khalief, maar sommigen waren het daar niet mee eens. De inwoners van Kufa stonden erom bekend dat het verraders zijn, en dat wisten ook veel inwoners van Madina. Gesteund door nog meer fitna (van onder andere Ibn Saba), hebben de inwoners van Kufa een brief geschreven naar Hussein, de kleinzoon van onze Profeet.

In deze brief hebben de inwoners van Kufa gemeld dat ze Hussein zouden steunen tegen de leider, Yazid. Hussein werd in Medina door andere Metgezellen gewaarschuwd voor de inwoners van Kufa, maar dat mocht niet baten. Hussein vertrok naar Kufa, maar nog voordat hij daar aankwam werd hij door dezelfde criminele verraders door wie hij werd uitgenodigd (inwoners van Kufa), gedood nabij Karbala, een andere stad in Irak.

Op dit moment waren de inwoners van Kufa nog “politieke sjiieten“. Ze hadden weliswaar een “politieke voorkeur”, wat zich later zou ontwikkelen als het sjiisme, maar vormden toen nog geen nieuwe theologie. De Kufanen kregen na een tijd spijt van hun daden. Ze hebben Hussein, de kleinzoon van de Profeet, gedood. Na enkele jaren wilden de Kufanen zich wreken om wat ze hadden gedaan. 4 Of 5 jaren na de moord begonnen de Kufanen met het uitvoeren van enkele rituelen.Ze begonnen zichzelf te “slaan” omdat ze spijt kregen van hun daad. Deze Kufanen werden de “Tawabboen” genoemd (zij die vergiffenis zoeken). Hier bleef het echter niet bij…

In de jaren na het introduceren van de zelfmutilatie, begonnen dezelfde Kufanen zich nog meer te onderscheiden van de rest van de moslims. Naast politieke “voorkeuren” deden religieuze overtuigingen de intrede. Overtuigingen die geen enkele basis hebben in de theologie, en dus verzonnen zijn. Er werd gezegd dat Hussein een goddelijke “Imam” was, die na Hassan en Ali échte moslims waren, en alle andere tienduizenden Metgezellen (op een paar na) ongelovig waren! Hiermee ontstond een nieuwe religie, het sjiisme. Islamitische standpunten werden door de sjiieten aangepast, veranderd en toegepast in gebieden waar de sjiieten heersten (rond de steden Kufa, Karbala).

Conclusie

De huidige sjiieten mutileren zichzelf tijdens Ashora, omdat hun “voorvaderen” in Irak ervoor hebben gezorgd dat de kleinzoon van de Profeet werd gedood. De moordenaars (verraders) kregen na een tijd spijt van hun daad, en zochten naar een manier om zichzelf te laten “boeten” voor hun daad. Na enkele jaren begonnen zij zichzelf te mutileren; in de jaren daarna deden meer rituelen en overtuigingen de intrede, waardoor er een nieuwe religie ontstond, namelijk het sjiisme.

Vandaag de dag is het sjiisme meer een politieke stroming dan een religieuze; na de Iraanse “revolutie” zijn tal van rouw- en feestdagen geïntroduceerd met een doel, namelijk het volk weg houden van de waarheid zodat het Iraanse regime door kan gaan met haar oppressie van haar burgers. Er wordt ingespeeld op de emoties van mensen, terwijl als we kijken naar de geschiedenis, andere mensen stierven die belangrijker waren dan Hussein radia Allahu 3anhu.

Toen de profeet (vrede zij met hem) nog leefde stierven er zeer veel mensen van wie hij hield; nergens vinden wij een tekst waarin we zien dat onze profeet zich heeft gedragen zoals veel sjiieten dat wel doen. Het zijn bedrog- en schijnvertoningen. Dat weten de sjiieten zelf ook; vaak worden zij tegen hun eigen wil meegesleept in deze onislamitische taferelen.

Als hetgeen sommige sjiieten doen, correct zou zijn tijdens Ashora (denk dan o.a. aan het “huilen”, “rouwen” en zelfverminking), dan zou het ook toegestaan zijn voor de Ummah om hetzelfde te doen op iedere andere dag van het jaar! Er is namelijk geen enkele dag die niet samenvalt met de dood van een grote moslimleider.

Ali ibn Abi Talib werd onterecht gedood; zijn zoon Hussein (moge Allah tevreden zijn over hen beide) leefde nog 21 jaar na de dood van zijn vader, maar toch heeft Hussein in die 21 jaar de dood van zijn vader niet jaarlijks “herdacht”, zoals we veel sjiieten (naar eigen zeggen) wel zien doen vandaag de dag over Hussein? Dit ondanks het feit dat Ali belangrijker en beter is dan zijn zoon Hussein. Waarom Hussein, en niet Hassan, Ali of Hamza (moge Allah tevreden zijn over hen)?

De belangrijkste persoon die gedood werd tijdens het Profeetschap van Mohammed (vrede zij met hem), was Hamzah ibn Abdul-Mutallib. Hij werd gedood en zijn lichaam werd verminkt! Toen de Profeet (vrede zij met hem) hem zag, zei hij: “Niemand zal ooit zo worden getroffen als jij”. En toch heeft hij (vrede zij met hem) de dag waarop Hamza werd gedood niet gebruikt voor een “jaarlijkse herdenking”. Dus beste sjiieten, vanwaar deze onislamitische en onlogische gedragingen bij onze lieve Hussein? Is dit niet hypocriet? Volgen jullie de huidige mensen die jullie “Imams” noemen, of volgen jullie de Profeet (vrede zij met hem)?

Als u dus schrikt van de beelden die u ziet op de televisie, weet dan dat een overgroot deel van de moslims exact hetzelfde denkt: waarom doen die mensen dat? Waarom zou je het lichaam dat God voor je heeft gemaakt, opzettelijk beschadigen? Als ik voor mijzelf spreek: ik zie een afschuwwekkende bloederige chaos waar geen enkele weldenkende mens deel aan zal nemen. De meeste moslims in Nederland vasten een of meerdere dagen, doen een aantal extra gebeden en smeekbedes en meer niet. Wat we dus zien in de media is niet representatief voor de Islam, zowel niet in Nederland als wereldwijd.

 

We adviseren jullie om naar de volgende video’s te kijken opdat jullie sjiieten zullen uitnodigen naar de mooie, betrouwbare Islam.

 

Lezing over de Dood van Al-Hussein.

 

Een gezongen verhaal over Al-Hussein

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *