Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Gouden principe?

Vraag:

Het is welbekend dat de sjiieten en de Moerdji’ah enorm verschillen van Ahl us-Soennah. Nu zijn er enkelen die hierbij een zogenaamde ‘gouden principe’ hanteren. Zij zeggen: “Wij steunen elkander in datgene waar we het over eens zijn, en datgene waar wij over verschillen zien wij door de vingers.” Hoe zit het hier precies mee?

Antwoord:

Dit is alles behalve een ‘gouden’ principe te noemen. Dit mag zelfs niet eens geclassificeerd worden als een principe. Datgene waar wij het over eens zijn, is een Gunst van Allah. En het nader tot elkaar komen, is beter dan het zich opsplitsen. Wanneer wij ergens over van mening verschillen, dan kan het zijn dat we de ander hiervoor excuseren of juist niet. Als het een kwestie betreft waarbij meningsverschillen geoorloofd zijn, dan kunnen wij elkaar daarvoor excuseren. Tot de dag van vandaag zijn er meningsverschillen te vinden tussen de imams over bepaalde kwesties. Zo verschilden ook Imam Ahmad, Shaafici, Maalik en Aboe Haniefah met elkaar van mening.

Betreft het een kwestie die geen ruimte biedt voor onenigheid, zoals zaken die te maken hebben met de geloofsleer, dan dienen wij elkaar daarin niet te excuseren. Wij keren in dat geval terug naar de Koran en de Soennah. De Moerdji’ah, sjiieten en de overige religieuze innovators worden verplicht geacht terug te keren naar de Koran en de Soennah en worden wat dat betreft niet geëxcuseerd. Dus de eerder genoemde ‘gouden principe’ is in werkelijkheid een ‘houten principe’ (i.e. een ongeldig principe).

Dus in kwesties waarin ruimte bestaat voor Idjtihaad (rechtsvinding) kunnen degenen die anders geloven dan jij geëxcuseerd worden. Gaat het echter om kwesties die niet onderhevig zijn aan Idjtihaad, zoals zaken van de geloofsleer waarin men de Salaf (de vrome voorgangers) tegengaat, dan wordt hij daarin niet geëxcuseerd.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh)

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *