Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

De komst van de Mahdi

Vraag:

Zal de verwachte Mahdi lijken op de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)? En wat kunt u zeggen over de recentelijke geruchten en beweringen dat de Mahdi reeds geboren is en dus op dit moment al bestaat?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De verschijning van de Mahdi aan het einde der tijden, wanneer hij de wereld (na al het onrecht en wangedrag) zal vullen met rechtvaardigheid en eerlijkheid, is iets dat vermeld staat in de Sahieh Soennah. Er zijn sommige Hadieth-geleerden die zeiden: “De overleveringen over de Mahdi zijn Moetawaatir (overleveringen die door grote aantallen metgezellen zijn verhaald), vanwege hun grote aantal. En de neerdaling van cIesa en het feit dat hij het gebed achter hem zal verrichten is een welbekende zaak. De naam van de Mahdi en die van zijn vader zullen zijn als die van de Profeet (vrede zij met hem) en die van zijn vader. En hij zal een van de nakomelingen van Faatimah zijn.”

Wel dient opgemerkt te worden dat de Mahdi die wordt genoemd in de overleveringen, niet de zogenoemde ‘verwachte Mahdi’ is, zoals hij wordt genoemd door de afwijkende groep al-Ithnaa’cAshariyyah1. Zij beweren dat hij een tunnel in is gegaan en wacht op het bevel om tevoorschijn te komen. Ook menen zij dat het Mohammed ibn ul-Hassan al-Askari zal zijn. Maar dit is slechts een illusie en een mythe.

De weerlegging daarvan wordt besproken in boeken. Er is geen ruimte om hier uitgebreid op in te gaan, maar wij adviseren jou om het boek Minhaadj as-Soennah van Sheikh ul-Islaam ibnoe Taymiyah te lezen en de samenvattingen daarvan, zoals Manhadj al-Ictidaal van Imam adh-Dhahabie en Toehfat ul-Ithnaa’cAshariyyah van Moehibboed-Dien ul-Khatieb.

Het is van belang om te weten dat elke groep in afwachting is van de Mahdi, zelfs de joden. Maar voor hen zal dat de Daddjaal zijn die gevolgd zal worden door de joden van Isfahaan. De christenen zijn in afwachting van een Mahdi, wat duidt op de afdaling van de Messias (wederkomst van cIesa). Wij moslims twijfelen niet over de nederdaling van cIesa, de zoon van Maryam; wanneer hij het kruis zal breken, het varken zal doden, de Djizyah zal afschaffen, zal regeren volgens de Shariecah van de Islam en de afwezigheid van oorlog op dat moment.

Door de geschiedenis heen zijn er leugenaars verschenen die beweerden dat zij de Mahdi zijn. Volgens sommige geschiedschrijvers waren het er meer dan dertig die dit claimden, inclusief Toemart in Marokko en de Mahdi van Soedan.

Wat betreft de vraag of de Mahdi op dit moment bestaat en dus al geboren is, dat is slechts een bewering die door sommige mensen is gedaan. Er is dus geen bewijs voor, het is zeer waarschijnlijk een mythe.

De overleveringen die verhaald zijn over de Mahdi vermelden niet waar en wanneer hij geboren zal worden. Ook dragen ze ons niet op om hem te gaan zoeken. De overleveringen zeggen echter dat Allah hem op een nacht zal voorbereiden en dat de moslims hem trouw zullen zweren als hun kalief en dat zij zich zullen verenigen achter hem. Maar Alleen Allah is op de hoogte van wanneer dit allemaal plaats zal vinden.

En Allah weet het best.

Islamqa.com

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *