Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

De Glorieuze Qoraan

+

Wat zeggen de ketters over de Qoraan?

 
Er is een unanieme overeenstemming  onder hen betreffende zijn authenticiteit,  en dat zijn tekst beschermd is van  enigerlei toevoegingen of schrappingen.

De Qor’aan behoort begrepen te worden  in overeenstemming met de regels en  basisprincipes van de Arabische taal. Zij  geloven in elke afzonderlijke letter ervan,  zijnde het Woord van Allaah de  Verhevene. De Qor’aan is niet tijdelijk,  noch is het in bestaan gebracht, eerder is  het eeuwig. Valsheid nadert het er niet  voor noch erna. Het is de hoofdzakelijke  bron van de geloofsovertuigingen, rituelen  en gedragsregels van de Moslims.                                                                               

Voor sommigen van hen, is de  authenticiteit van de Qor’aan twijfelachtig  (1). En als het blijkt dat het één van hun  sektarische geloofsovertuigingen of  leerstellingen tegenstrijdig is, geven zij  vergezochte interpretaties die in  overeenstemming zijn met hun sektarische  overtuigingen. Deswege worden zij ook ‘Al-Moeta-Awwilah’ (degenen die hun  eigen interpretaties aan de geopenbaarde  teksten geven) genoemd. Zij houden er  van om aandacht te schenken aan de  onenigheden in de tijd dat de Qor’aan  voor het eerst samengebundeld werd. De  overtuigingen en meningen van hun  Iemaams zijn de hoofdzakelijke bron voor  hun wetgeving.
  .

(1)  Velen van hen ontkennen hun twijfel betreffende de authenticiteit van de Qor’aan; het is niet mogelijk een oordeel over hen en hun overtuigingen te geven omdat zij vurig in Taqiyyah geloven en
het ten uitvoer brengen. Desondanks weten wij het zeker, dat zij claimen dat gedeelten van de Qor’aan geschrapt zijn, en dat is op zich al voldoende bewijs voor hun twijfel in de Qor’aan, want elke twijfel betreffende een gedeelte ervan bevat twijfel over, en verwerping van het geheel.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *