Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Overige Koran-overtredingen

koran volgens sjiisme

 

Mushaf op de hoofden, als barrière?….

Tijdens de Ramadan (23-ste, op Laylatul Qadr volgens de sjiieten) plaatsen sjiieten overal ter wereld de Koran op hun hoofden. (Imam Jaafar Sadiq) Het is niet alleen onrespectvol dat ze zoiets doen, nee; het gaat veel verder. Sjiieten geloven dat het boek boven hun hoofd een barrière vormt tussen de mensen en Allah’s bestraffing! Dus in plaats van dat ze dua verrichten, of de Koran lezen, plaatsen ze het op hun hoofd… Dit “grapje” noemen de sjiieten “Rafa’3 al-Mushaf”. Oftewel: “Verheffen van Het Schrift”. Tijdens deze ‘emotionele’ avond, is het gebruikelijk dat de sjiieten namen van een gedeelte van de Ahlulbayt, Profeet en Allah subhanahu wa ta3ala 10 maal opnoemen.

Dit wordt dan:

 • 10 times: beka ya Allah-ho (swt),
 • 10 times: be-Mohammad-in (pbuh&hf),
 • 10 times: be-Ali-in (a.s.),
 • 10 times: be-Fatima-ta (a.s.),
 • 10 times: bil-Hasan-e (a.s.),
 • 10 times: bil-Hussain-e (a.s.),
 • 10 times: be-Ali ibn-il-Hussain-e- (.a.s),
 • 10 times: be-Mohammad ibn-e-Ali-in (a.s.),
 • 10 times: be-Jaffer ibn-e-Mohammad-in (a.s.),
 • 10 times: be-Moosa ibn-e-Jaffer-in (a.s.),
 • 10 times: be-Ali ibn-e-Moosa (a.s.),
 • 10 times: be-Mohammad ibn-e-Ali-in (a.s.),
 • 10 times: bil Hassan ibn-e-Ali-in (a.s.),
 • 10 times: bil-Hujjat il-Qayyam-e (a.s.)

Ze zeggen eveneens dat de engelen “Imam Mahdi” op die dag bezoeken. Verder hebben de sjiieten voor iedere dag wel een zelfverzonnen dua, met als klap op de vuurpijl, een advies om op de 23-ste en de dagen ervoor iedere nacht MINSTENS 100 RA’KAAT te bidden.  Wel volgens de sjiitische bid3a regels, dus 10X Suratul Ikhlaas na al-Fatiha, in iedere Rakaat. Tot slot 1000X Suratul Qadr  oplezen….

Hier volgt een kort filmpje waarop deze verwerpelijke innovaties te zien zijn. Noch de Profeet, Metgezellen of Ahlulbayt hebben zulke zaken overgeleverd!

https://www.youtube.com/watch?v=XKn9TGZ-Lbs

http://gift2shias.com/2013/08/05/the-rafidah-heresies-sourrounding-laylat-al-qadr-hideous-as-usual/

 

Koran-Tafsir (Exegese) ter plekke verzinnen.
De Sjiitische ‘geleerden’ en Imams indoctrineren hun vaak onwetende achterban met valse exegese van de Edele Koran. Ze zorgen er altijd voor dat ze de Koran uitleggen op hun eigen manier, met de meest waanzinnige uitleg die men maar kan verzinnen. Een erg extreme voorbeeld is die van een sjiitische zanger, Jawed. Hij was een van de meest bekende Lotmiya (nasheed) zangers uit Iran; hij zei bijvoorbeeld dat Sura Al-Fatiha over Ali, Hussein, Hassan en Fatima gaat. (Radia Allahu 3anhuma) Hij stierf dan ook aan keelkanker…

Rafidha menen dat de Koran geschapen is.
Net als een aantal andere sekten die zich toeschrijven aan de Islam, menen sjiieten dat de Koran geschapen is. Dit is onjuist, omdat de De Edele Koran een volledig document van de exacte woorden zoals geopenbaard door Allah via de Engel Jibriel (Gabriël) aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Koran moest niet aan Mohammed, maar aan Ali worden geopenbaard!
Enkele sjiieten (maar het zijn voornamelijk Alawieten) menen dat Ali (Radia Allahu 3anhu) de openbaring had moeten krijgen, in plaats van de Profeet Mohammed (Salla Allahu 3alayhi wa Sallam). Alleen onwetende sjiieten, en een aantal extreme sjiieten geloven dit dus, verder zijn vrijwel alle volgers van een sjiitische subsekte (Alawitisme) het ermee eens dat Ali de Openbaring had moeten verkrijgen. Alawieten zijn in deze zin dus extremer dan de Sjiieten.

 

Het misbruik van Koranische letters!
De sjiieten gaan zo ver in hun dwaling, dat ze zelfs de letters (zoals Alif, La, Mim) koppelen aan hun satanistische sekte.

Kaaf, Haa, Jaa, ‘Ain, Saad (Koran 19:1) betekend volgens de sjiieten het volgende:

De Kaaf staat voor Kerbala
De Haa staat voor Het martelaarschap van de verwanten
De Yaa staat voor Yazeed
De Ain staat voor De dorst van de verwanten
De Saad staat voor hun geduld

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

 1. Laylat Al-Qadr: Sjiitische verzinsels verwerpen wij. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Overige Koran-overtredingen […]

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *