Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Wie heeft Al Hussayn (RA) vermoord?

P

Wie heeft Al Hussayn (RA) vermoord?

 

PROLOOG:
De Sjiieten menen zelf dat Soennieten Hussain hebben vermoord. Hussein is een van de zonen van Ali (Moge Allah’s vrede over hen dalen). Ze menen dat de Shia (volgers) van Uthman hem hebben vermoord; ze hebben “Uthman”dus achter Shia geplaatst omdat ze zichzelf niet met de moord willen associëren…
“Answering-Ansar” & “Al-Islam.org” zijn een Sjiietische site waarop de Sjiieten over de gehele wereld op leunen.

 

Bekijk voorafgaand aan dit artikel AUB de volgende twee video’s: Video 1 – Video 2

 

De Sjiietische propagandisten voelen de hitte als de soennieten hen eraan te herinneren dat het de sjiieten van Kufa zijn die Hussain verraden hebben, en dat dit verraad het was dat hem tot zijn dood bracht. Om dit tegen te gaan schreef Answering-Ansar een artikel om Sjiisme te verdedigen door te beweren dat de Kuffanen niet echt Sjiietisch waren. Het uitgangspunt van het artikel van Answering-Ansar is dat, terwijl de Kuffans Shi3a werden genoemd, ze niet de Shia’t Ali maar het Shia’t Umar, Uthman Shia’t, of de Shia’t Moe’awija waren. Iets anders dan de Shia’t Ali. Echter, dit is een belachelijke interpretatie van de geschiedenis, en geen historicus zou beweren dat Kuffanen iemand anders waren dan de Shia’t Ali. Maar laat me jullie voorzien van een historische bron die de sjiieten gezaghebbend achten. Ik verwijs de lezer vriendelijk naar “The Origins And The Early Development Of Shi’a Islam” door SHM Jafri. Het bevestigen van de authenticiteit in de ogen van de sjiieten van dit boek is niet moeilijk want het is te vinden op Al-Islam.org, de meest betrouwbare Shia website op het internet.  Het boek kan hier worden gevonden: http://al-islam.org/index.php?sid=72…ages_74&cat=74

Het boek “The Origins And The Early Development Of Shi’a Islam” door SHM Jafri is zo gezaghebbend dat het is goedgekeurd door de Iraanse regering. Het boek is gepubliceerd in Qum met de zegen van de hoogste geleerden (Maraje ‘) in de Islamitische Republiek Iran. Hierna volgt de link naar deze sjiietische website:
http://www.karbala-najaf.org/shiaism/shiaism.html Scroll naar beneden voor de goedkeuring van het boek door de Iraniërs.

 

Het is ook beschikbaar op Al-Shia.com, u kunt dit hier bekijken: http://www.al-shia.com/html/eng/book…nt-shia-islam/
Al-Islam.org (gezaghebbende Sjiitische website) prees het boek:
“For a good source on the effect that Imam Husayn’s sacrifices had on the minds of the Muslims, see: Jafri, The Origins and early Development of Shi’a Islam.
With salaams and du’as , Liyakatali Takim.”
Bron: http://www.alislam.org/organization…/msg00706.html

Laten we nu kijken naar hoofdstuk 5 van dit boek, getiteld “Kufa: Stage of Shi’i Activities”. Wanneer we dit hoofdstuk lezen, is het duidelijk dat het naar deze personen verwijst als Sjiieten, en de aanhangers van de Sjiietische islam. Het is niet mogelijk om het op een andere manier te interpreteren. Dit is het definitieve bewijs tegen Answering-Ansar en het einde van het debat:

Kufa: Stage of Shi`i Activities:
“From the time `Ali moved to Kufa in 36/656, or even earlier, the city became the main centre of Shi`i movements, aspirations, hopes, and sometimes concerted efforts. It was in and around Kufa that so many of the stormy events which make up the early history of Shi’i Islam took place:
events such as the mobilization of forces by `Ali for the battles of Al-Jamal and Siffin the election and abdication of Hasan, the uprising of Hujr b. `Adi al-Kindi, the massacre of Husayn and his companions, the movement of the Tawwabun, and the revolt of Mukhtar.
Yet Kufa also proved to be a source of setbacks, disappointments, frustrations, and even treachery and failure in the Shi`i desire to see the house of `Ali in command of the affairs of the Muslim community. This chapter, therefore, endeavours to examine in brief the nature and composition of the city of Kufa and the characteristic tendencies of its people.”
bron: http://www.al-shia.com/html/eng/book…nt-shia-islam/
(The Origins and Early Development of Shi`a Islam, S.H.M.Jafri, Chapter 5)

 

SHM Jafri, de gereputeerde Shia geleerde en historicus, verklaart dat Kufa het “centrum van de Sjiietische beweging” werd en kenmerkt het als “geschiedenis van de Shia Islam.” Is er nu nog enige twijfel over welke Shia we hier praten? Het duidelijke onderscheid is gemaakt dat het de Sjiietische Islam is, en niet de Soennitische islam. Daarom, hoe kan Answering-Ansar beweren dat dit Shi3at van iemand anders waren dan Ali? Answering-Ansar heeft het feit dat de Shi3at Ali Hussain verraden hebben dit heel hard geprobeerd te ontkennen, maar hier lezen we dat SMH Jafri zegt: “verraad en falen in de Shi3a verlangend naar het huis van Ali te zien in bevel van de zaken van de moslimgemeenschap. ” Het is duidelijk, het verraad is van mensen die verlangen hadden het huis van Ali aan de macht te zien. Daarom is het pijnlijk duidelijk dat we het over de shi3a hier hebben (ja, die shi3a).

 

“Kufa was a city that was founded by the second khalifa, Arab tribes settled there. No doubt they were loyal to him. They deemed him to be the legitimate khalifa, so much so that Umar deemed Kufa to be the head of Islam…The Kufan Arabs accepted the concept of khilafath that had been established at Saqifa, and expanded by the Hazrat Umar. The Kufans were those that deemed Ali  to be the fourth khailfa, which is not the belief espoused by the Shi’a who deem him  to be the rightful khalifa after Rasulullah (s). ”

Ja,  Kufa is zeker gesticht door kalief Omar ibn Al Khattab, en hij hield ook van die stad. Maar dit was in 638. Na vele jaren, was er een grote toevloed van de shi3at Ali in Kufa, velen kwam met Ali zelf. In 656, was Kufa het centrum geworden van de Sjiietische beweging. Dit is opgenomen in dezelfde Sjiietische historische tekst geschreven door SHM Jafri.


The Origins and Early Development of Shi`a Islam
S.H.M.Jafri
Chapter 5
Kufa: Stage of Shi`i Activities
The city of Kufa was founded in the year 17/638, about three years after `Umar b. al-Khattab assumed the caliphate at Medina…
…It is against this background that the third and most critical phase of Kufan history began. The first phase had seen the city’s foundation in 17/638 and extended until the death of ‘Umar in 24/644; the second ended with the death of’`Uthman in 35/655; this ushered in the third phase, which was dominated by the rise of `Ali to the caliphate in the same year…
The Kufan contingent was the first to pay homage to `Ali under the leadership of Malik al-Ashtar…’Ali was thus left with no choice but to leave Medina for Iraq and count on the support of the Kufans, who had shown their inclinations towards him…
When ‘Ali came to Kufa, there was another influx of newcomers to the city, those who came with ‘Ali himself, and he treated them with equality irrespective of their early domicile…
He arrived in the neighbourhood of Kufa with about 1,000 men who accompanied him from Medina, and was readily joined by about 12,000 Kufans….
They formed the main part of his army at the battle of Al-Jamal. The Meccan-Basran alliance was defeated, and ‘Ali was able to bring Basra well under his control and appointed ‘Abd Allah b. ‘Abb~s as his governor.
‘Ali then entered Kufa, not to make it his capital, but only to mobilize further support and organize the Kufans for another much more serious encounter with Mu’awiya…
In order to consolidate his power in Kufa, ‘All had to establish a purely Islamic socio-political system…Leaders such as Al-Ashtar, Hujr, and `Adi, together with their following,
especially from the newcomers of their tribes, formed the backbone of `Ali’s supporters and were the nucleus of the Shi`i of Kufa.
…From the time `Ali moved to Kufa in 36/656, or even earlier, the city became the main centre of Shi`i movements, aspirations, hopes, and sometimes concerted efforts.

bron: http://www.al-shia.com/html/eng/book…nt-shia-islam/

Er is dus geen twijfel over het feit dat de stad Kufa door verschillende fasen ging, en de 4e fase volgens SHM Jafri was de oprichting van de sjiietische beweging in Kufa. Daarom toont Answering-Ansar ons dat Umar bin Khattab de stad gesticht heeft, of dat de Kuffanen de eerste die kaliefen ondersteunden en het wordt al meteen geaccepteerd als een feit. Het was in de tijd van de moord op Uthman dat Abdullah ibn Saba’s volgelingen hun propaganda begonnen in Kufa. De overtuigingen van de Kuffanen zou vervolgens verschuiven van de hoofdstroom en velen nemen de Saba’itische overtuigingen die vandaag de dag de basis vormen van de sjiietische beweging.

Answering-Ansar heeft geprobeerd te impliceren dat het de soennieten waren, die brieven aan Hussain stuurden om te komen tot Kufa en dat ze hem zouden steunen als hij daar aankwam. Echter, de waarheid is dat het de sjiieten van Kufa, hem die brieven stuurde waarin hem werd gevraagd te komen naar Kufa.

The Origins and Early Development of Shi`a Islam
S.H.M.Jafri
Chapter 7
The Martyrdom of Husayn
This was emphasized by the leaders of the movement when they wrote:
“In the name of God, the Merciful, the Compassionate; to al-Husayn b. ‘Ali, from his Shi`a, the faithful Muslims: Further make haste, for the people are awaiting you, as they have no Imam other than you! So haste, and again haste! Peace.”
This last letter was signed by a number of people and was sent with a delegation consisting of Hani b. Hani as-Sabi’i and Sa’id b. ‘Abd Allah al-Hanafi, the two most trusted Shi`is of Kufa.

bron: http://www.al-shia.com/html/eng/book…nt-shia-islam/

In feite vertelt SHM Jaffri dat er zoveel verschillende brieven geschreven zijn door de prominenten sjiieten van Kufa, dat ik denk dat je dit hoofdstuk gewoon voor jezelf moet lezen: http://www.karbala-najaf.org/shiaism/174-221.htm. Het is duidelijk na het lezen van dit, dat we zien dat het de sjiieten van Kufa waren, die Hussain verleidden zijn veiligheid te verlaten in Mekka en in plaats daarvan naar Kufa te komen.

Er kan er geen twijfel over bestaan de dat Tawabbun de boetelingen waren van de sjiieten van Kufa. Answering-Ansar heeft geprobeerd te beweren dat dit daadwerkelijk de soennieten zijn. Echter, de waarheid is dat het overheersende element in de Tawwabun de radicale sjiieten waren waarvan velen Saba’itisch georiënteerde overtuigingen hadden. We gebruiken weer het boek van SHM Jafri als bewijs, waarin hij duidelijk zegt dat de Tawwabun hielp bij het verenigen van de sjiietische islam:

The Origins and Early Development of Shi`a Islam
S.H.M.Jafri
Chapter 8
The Reaction after Karbala
The martyrdom of Husayn was of great religious significance and had a deep heart-searching after-effect upon the Shi’is, giving a new turn to the mode and nature of the Shi’i movement.
The tragic fate of the grandson of the Prophet stirred religious and moral sentiments, particularly among those of the Kufan followers of the House of the Prophet who had so zealously asked Husayn to come to Iraq to guide them on what they considered to be the path of God. But when Husayn came to Iraq they did not or could not stand with him in the hour of trial.
Soon afterwards, however, they realized that their inability, or rather weakness, had been the cause of the tragedy. A deep sense of repentance set in, provoking their religious conscience; and in order to expiate their negligence and obtain God’s forgiveness, they thought they must make similar sacrifices. They believed that they could only prove their real repentance by exposing themselves to death while seeking vengeance for the blood of Husayn.
Hence they named themselves the Tawwabun (penitents) and are known in Islamic history by this self-imposed title. This movement, as will be seen below, proved to be an important step forward in the consolidation of Shi’i Islam.

bron: http://www.al-shia.com/html/eng/book…nt-shia-islam/

In een wanhopige poging om te ontkennen dat de Tawwabun sjiieten waren, heeft Answering-Ansar de volgende argument:

“The Sahabi Sulayman bin Surad and al Mussayab bin Najabah led the Tawabun”

Answering-Ansar probeert hiermee te zeggen dat de Tawwabun geleid werden door de soennieten. Maar er is geen twijfel over dat Sulaymaan ibn Surad als een fervente sjiiet beschouwd wordt, nog wel door de sjiieten zelf. Sterker nog hij is “as-Shaych Shia” Mussayab ibn Najabah was ook een sjiiet. SHM Jafri maakt dit overduidelijk in zijn boek:

The Origins and Early Development of Shi`a Islam
S.H.M.Jafri
Chapter 8
The Reaction after Karbala
The (Tawwabun) movement began under the leadership of five of the oldest and most trusted associates of ‘Ali, with a following of a hundred diehard and devoted Shi’is of Kufa, none of whom was below sixty years of age.
This age factor should particularly be noted, as it indicates the maturity of their religious thinking and behaviour. The five leaders of the movement:
1. Sulayman b. Surad al-Khuza`i,
2. Al-Musayyab b. Najaba al-Fazari;
3. `Abd Allah b. Sa`d b. Nufayl al-Azdi
4. Abd Allah b. Walin at-Tami,
5. Rifa`a b. Shaddad al-Bajali)
had always been in the forefront of all Shi’i activities in Kufa, and were highly respected by the Shi’a for their sincerity of purpose and unshaken devotion to the cause of the Ahl al-Bayt.
Similarly, the other hundred who joined these leaders of the movement are described as “the most select from among the followers of ‘Ali”. Towards the end of 61/680 they held their first meeting in the house of Sulayman b. Surad….
Rifa`a b. Shaddad al-Bajali, another senior member of the five leaders, then spoke, appealing passionately to the religious sentiments of those present. After emphasizing further what Al-Musayyab had said, he proposed:
“Let us give command of our affairs to Shaykh ash-Shi`a, the companion of the Prophet, possessor of priority in Islam, Sulayman b. Surad, the one praised for his intrepidity and for his religion and the one who has been dependable and reliable in his judiciousness and prudence (Hazm).”
The other three leaders named above spoke in the same vein and seconded the proposal to choose Sulayman as their leader on the same grounds as mentioned by Rifa`a. It is important to note that the qualifications for the leadership of the movement, which was indeed dedicated to the Shi’i cause, were companionship with the Prophet and priority or precedence in Islam (sabiqa).
This, like many other instances, means that the main emphasis of the Shi’is was to enforce the Islamic ideal, which they thought could only be achieved through the Ahl al-Bayt, the people nearest to the Prophet.
Sulayman b. Surad, accepting the responsibility of leading the movement, made a forceful speech in which he laid down the severest standards required of those who wanted to participate and emphasized that they should be ready to sacrifice their lives for the noblest task ahead of them.
…Circumstances took a sudden turn in favour of the movement with the unexpected death of Yazid in 64/683, encouraging the Tawwabun to come out in the open. Some of the leading members urged Sulayman to rise publicly, Oust `Amr b. Hurayth, deputy of ‘Abd Allah b. Ziyad, from the city, pursue those responsible for the blood of Husayn, and call the people to support the Ahl al-Bayt.
…They said that they would follow only Shaykh ash-Shia Sulayman b. Surad

bron: http://www.al-shia.com/html/eng/book…nt-shia-islam/

Om de discussie of de Tawwabun sjiieten waren nog eens volledig af te sluiten verwijs ik je door naar Al-Islam.org die categorisch verklaart dat zij inderdaad van de sjiietische beweging zijn:

Question: how did Islam change for the majority of the Muslims, did they still follow Yazid and his companions, or did they realize that Imam Hussain(A.S) was the true calipha?
Answer:
…There were 2 main revolts which challenged the Umayyad regime soon after the events in Kerbala – the Tawwabun movement led by Sulayman b. Surad and Mukhtar’s revolt against those who had perpetrated the crimes in Kerbala

bron: http://www.al-islam.org/organization…/msg00706.html

Bottom line, het waren de Sjiieten die ondersteuning vroegen aan Hussain, waardoor hij van Mekka naar Kufa vertrok. Op het laatste moment verraadden de sjiieten van Kufa Hussain en lieten Yezid de mannen (die veel minder in aantal waren dan de Kuffanen) aanvallen en Hussains groep verslaan. De ceremonie van Matam kan worden herleid tot de Tawwabun, die zich schuldig voelde voor het leiden van hun Imam aan zijn dood. Dit, mijn vrienden, is de geschiedenis van de Sjiieten.

 

http://www.youtube.com/watch?v=6zWx6lID2MQ&feature=related

 1. WHO KILLED IMAM HUSSEIN (RA)Imam Hussein (ra) was betrayed and killed by the army of al-kufa who were shias.

  These three men were directly responsible for the death of Hussein (RA).

  Abdullah ibn ziyad (May Allah curse him) – the governor of al Kufa he ordered the death of imam Hussein (ra)

  shimr ibn al-jawshan (May Allah curse him) – the one who killed imam Hussein (ra)

  sinnan ibn anas al-nikha’i (may Allah curse him) – the one who cut of the head of imam Hussein (ra)all three of these men were shia’s, all three of them were supporters of Imam Ali (ra), all three of them fought in the army of Ali (ra) on the battle of siffin, all three of them prayed behind imam Ali (ra).

  THE SHIAS KILLED IMAM HUSSEIN (RA) AND NOW THEY DEMAND RETRIBUTION FOR HIS BLOOD.

2 Comments

 1. subhanallah,… ik moet er even over nadenken…

 2. ^ Lees dit en denk er nog maar eens over na!
  http://www.revisitingthesalaf.com/2011/12/truth-behind-karbala.html

  EDIT ADMIN: Sorry, maar in dit artikel hebben wij al de “juiste” Sjiietische bronnen gebruikt die hebben aangegeven wie er achter de moord zit. De geschiedenis bevestigd dit ook. Tot slot hebben we genoeg van jullie knip-en-plak werk.

  Het waren de Rawafidh. Plain clear. Erken je je eigen bronnen niet? Ben je heel misschien niet zo “Rafidi” als je dacht?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *