Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Sex (18+)

LET OP: De inhoud die u hieronder voorgeschoteld krijgt, is NIET Islamitisch! Het maakt geen deel uit van de Islam omdat het sjiitische uitspraken en/of literatuur zijn. Houd dit in uw achterhoofd.

PROLOOG: Zoals jullie op onze website hebben kunnen zien, doen sjiitische geleerden extreme uitspraken om hun volgelingen te behouden. Vaak worden de eventuele lusten van (een aantal) volgelingen aangesproken, terwijl andere keren de leiders de emoties van hun volgelingen op een hoger pitje willen zetten door haatdragende uitspraken te doen jegens de niet-sjiieten. Tot voor kort was het sjiisme een vrij hecht en intern clubje: slechts weinigen konden de sjiitische boeken bemachtigen; tevens hielden de sjiieten hun ‘geheimen’ voor zich door middel van het toepassen van taqiyyah.

We zullen hieronder hetgeen naar boven halen waarvan de sjiitische leiders een nachtmerrie krijgen: alles wat zij voor zich wilden houden, is op deze website gepubliceerd. Prostitutie, pedofilie, transseksualiteit en homofilie komen allen aan bod. Schrik niet, maar vooral; denk niet dat het hier om de Islam gaat.  Iraniërs verlaten massaal het sjiisme; vooral vrouwen doen afstand van het geloof, wanneer ze erachter komen wat hun sekteleiders voor hen verborgen hielden.

1: Pedofilie
2: Prostitutie (muta)
3: Transseksualiteit
4: Homofilie
5: Incest:
5: De vrouw in het sjiisme
6: Anale sex
7: Sjiisme in de praktijk
8: Overig
9: Conclusie & Afsluiting

 

Pedofilie:
cbar

 1. “Imam” Khomeini is één van de vele sjiitische geleerden die pedofilie toestaat. Niet alleen in theorie, maar ook in praktijk. Veel naasten van Khomeini hebben getuigd van zijn gedrag jegens jonge kindjes. De bekendste daarvan was het verhaal in Irak. In theorie heeft Khomeini fataawa’s uitgevaardigd waarin :
  ‘Een man kan seksueel genot van een kind krijgen, zelfs als het om een spenende zuigeling (baby) gaat. Hij moet echter niet de ‘voorkant’ penetreren. De achterkant is wel mogelijk. Als een man toch besluit om de voorkant te penetreren, en het kindje gewond raakt, is diegene verantwoordelijk voor diens levensonderhoud van de rest van haar leven.’

  (Tahrerol Vasyleh, tweede editie, Qom, Iran, 1990.)  (تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12) Bewijs/Bron/Literatuur: Leader.ir (Iraanse staatswebsite) Shiaonlinelibrary Al-Shia.org Al-Mostafa.info (offline) Boekscanمسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة،

  Kwestie # 12
  “Het is niet toegestaan om seksueel gemeenschap te hebben met een kind zolang zij niet de 9 jarige leeftijd heeft bereikt of dit nou om een tijdelijke of een permanente huwelijk gaat. Maar de andere vormen van vermaak, zoals strelen met lust, omhelzen en het wrijven van je lul (geslachtsdeel) tussen haar dijen, dan is daar niets mis mee, zelfs als zij nog een zuigeling is”.
 2. DE TWEE BOVENSTAANDE UITSPRAKEN ZIJN WELLICHT DE MEEST EXTREME! ALLE TOP-GELEERDEN (khamenei, khomeini, khoei, sistani etc.) VAN DE SJIIETEN GAAN HIERMEE AKKOORD. REGELMATIG BESCHULDIGEN SJIIETEN DEZE WEBSITE VAN HET VERSPREIDEN VAN VALSE INFORMATIE: DIT DOEN WIJ ECHTER NOOIT. AL ONZE INHOUD KOMT VANUIT DE SJIITISCHE LITERATUUR ZELF. ZO OOK DE BOVENSTAANDE PEDOFILIE-PROPAGERENDE UITSPRAKEN VAN DE SJIITISCHE ‘VADERS’ KHOMEINI & KHAMENEI. Voor bewijsvoering vanuit de OFFICIËLE website van de Iraanse Opperste Leider (Khamenei) kunt u kwestie 12 vertalen: PEDOFILIE.  De bovenstaande uitspraken waarin in feite sex met zuigelingen wordt toegestaan, wordt met consensus geaccepteerd volgens de meeste sjiitische leiders. “Sayed” Muhammed Al Shirazi, een andere sjiitische voorganger laat zich er twijfelachtig over uit. Dit staat tevens in ‘Al Urwa Al Wuthqa  V62, P 359 geschreven door Ayyatollah Sayyed Mohammad Kadhim Tabatabai. Ayatollah Sayed Kazem Al Yazdi heeft het eveneens overgenomen in ‘Al Urwa Aluthqa Kitab Al Niqah’. Groot Ayatollah Sayed Mohsen Al Hakeem in zijn boek ‘Al Mustamsak fi Shar7 al Urwa’ en Groot Ayatollah Sayed Ali al-Sistani in ‘Risala Minhaju as-Salihin’. Dit, beste mensen, dit is het sjjiisme… Wij vragen de sjiieten om hier afstand van te nemen.
 3. De allerbelangrijke sjiitische website, al-islam.org (‘Ayatollah’ Sayed Al-Sistani) bevat eveneens pedofiele sjiitische fatwa’s (uitspraken). Stuk 2149 stelt bijvoorbeeld, dat “Wanneer een sjiitische man een nikah (huwelijk) sluit met een meisje dat de pubertijd nog niet heeft behaald, hij geen geslachtsgemeenschap met haar mag hebben totdat zij negen (9) jaar oud is geworden. Wanneer de man tóch sex met haar heeft, is zij niet meer verboden voor hem wanneer zij eenmaal de pubertijd heeft behaald. Het is beter voor de man om voor de zekerheid van haar te scheiden.”
 4. “Sayed” “Ayatollah” Sistani, de grootste hedendaagse sjiitische leider wat betreft zijn Marja (leer) accepteert ook het feit dat molestatie van een zuigeling is toegestaan. Onderwerp #8 op zijn website toont ons:مسألة 8 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، واما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها،
  “Het is niet toegestaan om sexueel gemeenschap te hebben (met je vrouw) voordat zij de leeftijd van 9 jaar heeft bereikt, zij het een permanente nikaah of een tijdelijk huwelijk (mut’ah). Betreft alle andere handelingen zoals het verleidelijk aanraken, kussen, vasthouden tussen de dijen (i.e. met geslachtsdeel aanwrijven), Dan is daar geen probleem mee”. Zoals altijd krijgt u de bronvermelding van ons naar zijn eigen officiële website. Ongeveer 55% van de Nederlandse sjiieten volgt deze heer “Sistani”; zij nemen hem als voorganger wat betreft hun jurisprudentiele kwesties. Hoe kan men hierover zwijgen?

 

Prostitutie (muta):
cbar

Een van de fundamenten waarop de islam gebouwd was, was de geleidelijke invoering van wetten zodat de mensen zich voor konden bereiden om deze wetten toe te passen zonder schok of verrassing. Op deze manier is de impact van de wetten minder heftig. Deze geleidelijkheid vereist de toelaatbaarheid van sommige handelingen als een tijdelijk middel om met situaties en omstandigheden om te gaan. Dan eindigen deze toelaatbaarheden aangezien het doel dat zij dienen niet langer noodzakelijk is. Wanneer de wet van Allah volledig geopenbaard is, blijft deze van toepassing tot de Dag des Oordeels.

Onze goddelijke wet werd voltooid met de woorden van de Verhevene: “Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.” [5:3] Na de openbaring van dit edele vers, was er geen verandering of verwisseling meer. Deze geleidelijkheid in invoering heeft vele religieuze wetten omvat, zoals de wet betreffende alcohol en de wet betreffende overerving en andere zaken.

 1. We hebben dit onderwerp uitgebreid behandeld voor onze bezoekers. Prostitutie is logischerwijs niet toegestaan in de Islam. Binnen het sjiisme is echter vrijwel niets ‘haram’. Dit is het erge hieraan; zij zeggen en menen dat dingen HALAL zijn terwijl dat niet zo is! Zij zijn hierdoor zeer gevaarlijk bezig, want zondigen doen wij allemaal, maar welk weldenkend persoon haalt het in zijn hoofd om o.a. pedofilie, homoseksualiteit en prostitutie toe te staan (met de gedachte dat dus ook alle vrouwen binnen zijn/haar familie dit doen). Niemand dus. Wat lezen we in de Koran?
  En zegt niet door de leugen die jullie tongen beschrijven: “Dit is toegestaan en dat is verboden,” om over Allah een leugen te verzinnen. Voorwaar, degenen die over Allah de leugen verzinnen zullen niet welslagen. (16:116) (Dat is) een kleine genieting en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.(16:117)SobhanAllah! (Verheven is Allah) Hoe waar is dit? Een KLEINE GENIETING op aarde, maar een PIJNLIJKE BESTRAFFING IN HET HIERNAMAALS! O SHIA, DENK NA!
 2. Vraag 30: “Er zijn een aantal overleveringen die ons verbieden om met meer dan vier vrouwen mut’ah te sluiten, echter, daarnaast lezen wij weer andere overleveringen die het toestaan … Wat is de waarheid hieromtrent?”
  Antwoord: “Misschien zeggen die overleveringen dat het slechts afgeraden is (maar niet haram) om mut’ah met meer dan vier vrouwen te sluiten en dat het aangeraden is om met vier vrouwen mut’ah te sluiten. Maar als het aankomt op mut’ah, dan is er geen limit op geplaatst (i.e. je mag zoveel vrouwen als je wilt)”. HIV/AIDS in Iran?
 3. Vraag: “Is het toegestaan om meerdere vrouwen tegelijk mut’ah te sluiten en met hen allen tegelijkertijd naar bed te gaan?”
  Antwoord: “Het is toegestaan om met meerdere vrouwen tegelijk mut’ah te sluiten en met hen allen tegelijkertijd naar bed te gaan“. (zie bronvermelding hieronder)
 4. Vraag 185: “Moet de mut’ah contract op papier geschreven worden? En zijn er getuigen nodig voor een mut’ah huwelijk?”.

  Antwoord: “Niet nodig”. (fatwa door al-Sistani, bronvermelding: zie onder)

 5. Vraag 201: “Is het toegestaan voor een vrouw om mut’ah te doen in de Shariah wet en om daar haar werk van te maken waarmee zij geld verdient?”.
  Antwoord: Toegestaan. (eveneens Sistani)
 6. Vraag 94: “Is het toegestaan om met meerdere vrouwen tegelijk mut’ah te hebben?”
  Antwoord: “Toegestaan”. 
 7. Vraag 3: “Wat is het oordeel over een tijdelijke mut’ah met een Boeddhistische vrouw, die de getuigenis (van lailahailallah) slechts omwille van dit tijdelijke huwelijk uitspreekt en na de mut’ah weer terug wilt keren naar haar eigen godsdienst?“
  Antwoord: Zo’n huwelijk is geldig, zolang zij niet iets gaat doen dat de getuigenis teniet zal doen”. (al-Sistani, zie bronvermelding hieronder)
 8. Vraag 107: “Als een man permanent getrouwd is en hij wilt een tijdelijke huwelijk met een andere vrouw sluiten, moet hij dan zijn eerste vrouw op de hoogte stellen?“
  Antwoord: “Nee, hoeft niet”. PS: Dit is één van de redenen waarom veel vrouwen het sjiisme hebben verlaten. 

Transseksualiteit:
cbar

 1. “Imam” “Ayatollat” Khomeini (De hoogste Sjiietische leider) Imam Khomeini staat het toe om transseksueel te worden, indien men dat wilt. Er bestaan twee soorten transseksuelen: mensen die in een verkeerde ‘lichaam’ zijn geboren, en anderen die transseksueel zijn omdat ze dat gewoon leuk vinden. Men heeft in Iran geen medische documentatie of motivatie nodig voor een operatie, waardoor ook ‘onnatuurlijke’ gevallen de operatie ondergaan. Het is dus niet zo (we zien dat veel sjiieten de ‘natuurlijke’ transgenderoperaties goedkeuren) dat de operaties in Iran ALLEEN zijn bedoeld voor mensen die in een ‘verkeerd’ lichaam zijn geboren. Vooral in Iran moet je dus goed opletten of je wel ECHT met een vrouw te maken hebt. (tip)
 2. Iran is het land (relatief gezien) met de meeste transseksuelen. Alleen Thailand kent meer shemales dan Iran.
Sjiisme transseksualiteit
 • In februari 2014 heeft de FIFA geconstateerd dat niet minder dan 4 spelers van het Nationaal vrouwelijk voetbalelftal van Iran geen ‘echte’ vrouwen waren. Al sinds 2010 gaan er geruchten rond dat de doel’vrouw’ van Irans vrouwenelftal helemaal geen doelvrouw was, maar een man. Dat geval en ook de recente gevallen zijn opgelost; een handjevol spelers zijn uit de roulatie gebracht, op zijn minst totdat de seksuele operaties zijn voltooid. De geslachtsverandering-operaties duren doorgaans twee jaar.
  Iraanse vrouwen of mannen voetbalteammini
 •  

  Anale sex:
  cbar

  1. Kwestie # 11“De meest bekende en sterkste standpunt is dat seksueel gemeenschap met een vrouw in haar anus is toegestaan, maar het is wel heel erg gehaat en het is beter om dit niet te doen vooral als de vrouw zelf weigert”.
  2. Ondanks dat het verhaal over Sodom en Gomorrah  in de Koran wordt verteld, zijn er vele sjiitische geleerden die de durf hebben om homosexualiteit en anale sex toe te staan. Dit alles tijdens de Ramadan.
   Uit het boek: ‘Allaamah al-Hilly in his book “Nihayatul-Ihkaam fi Ma’rifatul-Ahkaam” vol. 7, p. 460, Issue # 1843:
   “Ook kwam van hem, Ahmad b Mohammed, van Ali b Al-Hakam, over een “man” van Abu Abdullah die zei:
   “Als de man anale sex heeft met een vrouw terwijl zij vastende is, verbreekt de sex haar vasten niet; ze hoeft ook geen Ghusl te verrichten (grote wassing).”

  Homoseksualiteit:
  cbar

  1. Vraag 784“Is het toegestaan voor een man om de geslachtsdelen van een ander man aan te raken achter kleren en voor een vrouw om de geslachtsdelen van een ander vrouw aan te raken voor de grap en voor vermaak, op voorwaarde dat het geen seksuele gevoelens aanwakkert?”
   Antwoord“Als het geen gevoelens aanwakkert, dan is het niet haram en Allah weet het beter”. (Khoei, zie bronvermelding hieronder)

  Incest:
  cbar

  1. Vraag 465: “Ik ben een 15 jarige meisje en mijn vader is erg religieus. Als ik het huis uitga dan doe ik mijn hijab op, alhamdolillaah, maar mijn vader kust mij telkens tussen mijn borsten en op mijn mond en hij omhelst mij van achteren en kust mijn nek. Als ik vraag: “Is dit niet verboden?” Dan zegt hij: “Dat is alleen als het begeerten opwekt maar ik doe het uit vaderlijke liefde. De Profeet Muhammad zou zijn dochter Fatimah op haar nek en tussen haar borsten kussen en hij zou aan haar tong zuigen, dus was hetgeen de Profeet deed ook verkeerd dan?! Nee, als hij het deed, dan mag elke vader dit doen met zijn dochters”. En hij zegt: “Ik raak je awrah toch niet aan, dat is je voorkant (vagina) en achterkant (anus), dus hetgeen niet tot de awrah behoort mag gezien, aangeraakt en gekust worden” … Dus is hetgeen mijn vader mij aandoet Halal of Haram? Als het Haram is, waarom heeft de Profeet dit dan met zijn dochter Fatimah Al-Zahraa gedaan? En bedankt voor dit waardevolle website”.
   Antwoord: “Wa’Alaykum As-Salaam warahmatullaah Warabakatuhu, hetgeen uw vader deed was toegestaan met de voorwaardes die hij noemde en het gaat om de intentie in zijn hart, dus denk niet slecht over hem. Graag gedaan”.(voor bronvermelding en screenshots (bewijzen) kunt u onderstaande spoiler uitklappen)
  2. Vraag: ”Is het toegestaan voor een getrouwde volwassen vrouw om haar vader en moeder op de mond te kussen? Is het toegestaan om op de schoot van haar vader te zitten als een manier om haar affectie aan hem te tonen? Kan zij iets dragen dat ENKEL haar VAGINA en ANUS bedekt voor haar vader, zonder achterdochtigheid?”
   Antwoord:”De drie aangekaarte zaken waarover je hebt gevraagd en diens wetgeving, daar is geen bezwaar tegen, hoe kan hier bezwaar tegen zijn wanneer de PROFEET zijn DOCHTER zou kussen.”

  Overig:
  cbar

  1. Vraag 46“Een vrouw dacht dat zij de overgangsleeftijd had bereikt … Toen ging zij een tijdelijke huwelijk met iemand aan, daarna ging zij weg en sloot een andere tijdelijke huwelijk met een ander man aan en daarna weer met een derde persoon. Na al deze huwelijken bleek zij zwanger te zijn, dus wie is nou de vader in zo’n geval? En is het toegestaan om lootjes te trekken in zo’n geval?”
   Antwoord“In dit genoemde geval: … [] … In dat geval kan het kind van tot een van hen behoren, en het is dan toegestaan om lootjes te trekken. Maar als alle contracted na het eindigen van de periode waren, dan waren ze allemaal correct en het kind behoort tot de derde man”. (zie bronvermelding onder)
  2. Muhammad Ibn Ya’qoeb heeft overgeleverd op gezag van Ali Ibn Ibrahim, op gezag van zijn vader, op gezag van Ibn Abi Umair, op gezag van iemand anders dat Abu Abdullah zei: “Het kijken naar de geslachtsdelen van iemand die geen moslim is staat gelijk aan het kijken naar de geslachtsdelen van een ezel (i.e. toegestaan)”. En Muhammad Ibn Ali Ibn Al-Hussain heeft overgeleverd dat Al-Saadiq zei: “Het kijken naar de geslachtsdelen van een Moslim is afgeraden, maar het kijken naar de geslachtsdelen van ongelovigen is zoals het kijken naar de geslachtsdelen van een ezel (i.e. niets mis mee)”. (voor bronvermelding en screenshots (bewijzen) kunt u onderstaande spoiler uitklappen)
  3. Vraag 9: “Is het toegestaan om intentioneel naar pornografishe fotos te kijken zolang het geen begeertes aanwakkert?” Antwoord Ayatullah Al-Khoe’ie: “Als het geen begeerten opwekt zoals de vraagsteller aangaf, dan is het toegestaan, wallaahu A’alam!”.
   Antwoord Ayatullah Al-Tabrizee: “Uit voorzichtigheid is het beter om er helemaal niet naar te kijken, BEHALVE als het fotos van een kaafir man of een kaafir vrouw zijn, die geen schaamte bezitten – anders mag het niet, wallaahu A’alam!”. (voor bronvermelding en screenshots (bewijzen) kunt u onderstaande spoiler uitklappen)

   

  Bewijs in Farsi, en Engels, met daarin ook nog <strong>EXTREME</strong> video's en stukken

  کتاب تحریر الوسیله- فصل نکاح -مساله ۱۲ از خمینی کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد وطى (۱) او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ (۲) اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد تحریرالوسیله آیت الله خمینی، جلد سوم، ترجمه آیت الله خامنه ای ۱- وطی یعنی آمیزش جنسی ۲- تفخیذ یعنی مالیدن آلت جنسی به ران

  http://www.youtube.com/watch?v=A2FZ1AY63w8

  http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=001530.pdf

  Bewijs i.v.m. “dijensex”: (Bewijs in PDF hierboven, uit Khomeini’s officiele website http://www.imam-khomeini.com/ Boek: “Tahreer Al-Wasilah”.

   

  Vraag 465: “Ik ben een 15 jarige meisje en mijn vader is erg religieus. Als ik het huis uitga dan doe ik mijn hijab op, alhamdolillaah, maar mijn vader kust mij telkens tussen mijn borsten en op mijn mond en hij omhelst mij van achteren en kust mijn nek. Als ik vraag: “Is dit niet verboden?” Dan zegt hij: “Dat is alleen als het begeerten opwekt maar ik doe het uit vaderlijke liefde. De Profeet Muhammad zou zijn dochter Fatimah op haar nek en tussen haar borsten kussen en hij zou aan haar tong zuigen, dus was hetgeen de Profeet deed ook verkeerd dan?! Nee, als hij het deed, dan mag elke vader dit doen met zijn dochters”. En hij zegt: “Ik raak je awrah toch niet aan, dat is je voorkant (vagina) en achterkant (anus), dus hetgeen niet tot de awrah behoort mag gezien, aangeraakt en gekust worden” … Dus is hetgeen mijn vader mij aandoet Halal of Haram? Als het Haram is, waarom heeft de Profeet dit dan met zijn dochter Fatimah Al-Zahraa gedaan? En bedankt voor dit waardevolle website”. Antwoord: “Wa’Alaykum As-Salaam warahmatullaah Warabakatuhu, hetgeen uw vader deed was toegestaan met de voorwaardes die hij noemde en het gaat om de intentie in zijn hart, dus denk niet slecht over hem. Graag gedaan”.

  Boek “Bihar Al-Anwar” 43/78:

  vertaling : “En op gezag van Ja’far Ibn Muhammad: De Profeet zou niet slapen voordat hij zijn gezegende gezicht tussen de borsten van (zijn dochter) Fatimah plaatste”.

   

  Vraag 9: “Is het toegestaan om intentioneel naar pornografishe fotos te kijken zolang het geen begeertes aanwakkert?” Antwoord Ayatullah Al-Khoe’ie: “Als het geen begeerten opwekt zoals de vraagsteller aangaf, dan is het toegestaan, wallaahu A’alam!”. Antwoord Ayatullah Al-Tabrizee: “Uit voorzichtigheid is het beter om er helemaal niet naar te kijken, BEHALVE als het fotos van een kaafir man of een kaafir vrouw zijn, die geen schaamte bezitten – anders mag het niet, wallaahu A’alam!”.

  scan van “Wasail al-Shi’a”

  VERTALING: Muhammad Ibn Ya’qoeb heeft overgeleverd op gezag van Ali Ibn Ibrahim, op gezag van zijn vader, op gezag van Ibn Abi Umair, op gezag van iemand anders dat Abu Abdullah zei: “Het kijken naar de geslachtsdelen van iemand die geen moslim is staat gelijk aan het kjken naar de geslachtsdelen van een ezel (i.e. toegestaan)”. En Muhammad Ibn Ali Ibn Al-Hussain heeft overgeleverd dat Al-Saadiq zei: “Het kijken naar de geslachtsdelen van een Moslim is afgeraden, maar het kijken naar de geslachtsdelen van ongelovigen is zoals het kijken naar de geslachtsdelen van een ezel (i.e. niets mis mee)”.

  Vraag 30: “Er zijn een aantal overleveringen die ons verbieden om met meer dan vier vrouwen mut’ah te sluiten, echter, daarnaast lezen wij weer andere overleveringen die het toestaan … Wat is de waarheid hieromtrent?” Antwoord: “Mischien zeggen die overleveringen dat het slechts afgeraden is (maar niet haram) om mut’ah met meer dan vier vrouwen te sluiten en dat het aangeraden is om met vier vrouwen mut’ah te sluiten. Maar als het aankomt op mut’ah, dan is er geen limit op geplaatst (i.e. je mag zoveel vrouwen als je wilt)”.

  In een van de Sjiietische boeken, genaamd “Wasael ush shia” (Hoofdstuk “Nikah”) kun je een EXTREME fout ontdekken. Het Sjiisme staat Mutah toe, alleen hebben ze erin het volgende geplaatst: Ali ibn Abe Taleeb (radi Allahu anhu) said: “Prophet (sallalahu alayhi wa ala alihi wa salam) forbade meat of domestic donkey and mutah marriage in the day of khaybar”. Wie is hier de de hypocriet….

   

  Vraag: “Is het toegestaan om meerdere vrouwen tegelijk mut’ah te sluiten en met hen allen tegelijkertijd naar bed te gaan?” Antwoord: Het is toegestaan om met meerdere vrouwen tegelijk mut’ah te sluiten en met hen allen tegerlijkertijd naar bed te gaan“. Bewijs: http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?p=4948&sid=5ecbf26064605f2fea943159c7e2a571 http://i449.photobucket.com/albums/qq218/hanysal/FATWA_SEX.jpg (Website van Imam Rohani zelf)

  Vraag“Ik ben een 31 jarige meisje en ik ben nog niet getrouwd. Ik heb een vriend waar ik eens per week mut’ah mee doe en hij doet het met mij van achteren, is dat toegestaan? Andere mannen hebben mijn hand nog niet gevraagd”. Antwoord“Het is toegestaan als jij daar vrede mee hebt, maar het is wel afgeraden. En dit mag alleen nadat de mut’ah contract is gesloten”. http://img42.imageshack.us/img42/4113/79522928.jpg

  Vraag“Is het toegestaan om een knappe jongeling op de mond en op zijn borst te kussen door mahram vrouwen en anderen als hij jonger is dan acht jaar? Is het toegestaan om hem voortdurent te gaan kussen wegens zijn schoonheid en mooie postuur zonder dat het begeerten opwekt? En als de mahram vrouwen en anderen een bijeenkomst speciaal voor hem zouden organiseren, en zijn moeder hem mooi zou kleden waardoor hij not mooier zal lijken, is het toegestaan om hem te kussen in zo’n bijeenkomst?” Antwoord“Het is toegestaan voor mahram mannen en vrouwen om zo’n kind te kussen zonder dat het begeerten opwekt. Zijn moeder kan hem zelfs mooier maken,zodat zij hem nog langer zullen blijven kussen. Dit alles is toegestaan“.  http://img811.imageshack.us/img811/6211/222222222n.jpg 

  Vraag 185: “Moet de mut’ah contract op papier geschreven worden? En zijn er getuigen nodig voor een mut’ah huwelijk?.

  Antwoord: “Niet nodig”. http://img256.imageshack.us/img256/4315/44243031.jpg (Al Sistani -Deze fatwa’s  zijn in het Arabisch)

  Vraag 201: “Is het toegestaan voor een vrouw om mut’ah te doen in de Shariah wet en om daar haar werk van te maken waarmee zij geld verdient?”. Antwoord: “Toegestaan”. (Al Sistani, 1 van de leiders van de Rafidah anno 1995 en later http://img38.imageshack.us/img38/3479/21290383.jpg)

  Vraag 160: “Is het toegestaan om mut’ah te doen met een vrouw die zwanger is gemaakt (door een andere man) op een haram wijze?” Antwoord: “Daar staat geen verbod op”. http://img826.imageshack.us/img826/9382/33936971.jpg

  Vraag 94: “Is het toegestaan om met meerdere vrouwen tegelijk mut’ah te hebben?” Antwoord: “Toegestaan”. http://img340.imageshack.us/img340/8641/qqwww.jpg

  Vraag 3: “Wat is het oordeel over een tijdelijke mut’ah met een Budhistische vrouw, die de getuigenis (van lailahailallah) slechts omwille van dit tijdelijke huwelijk uitspreekt en na de mut’ah weer terug wilt keren naar haar eigen godsdienst? Antwoord: Zo’n huwelijk is geldig, zolang zij niet iets gaat doen dat de getuigenis teniet zal doen”. http://sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&show=1&cid=165 (URL inmiddels verlopen anno 2012)

  Vraag 107: “Als een man permanent getrouwd is en hij wilt een tijdelijke huwelijk met een andere vrouw sluiten, moet hij dan zijn eerste vrouw op de hoogte stellen? Antwoord: “Nee, hoeft niet”. http://img231.imageshack.us/img231/1554/dddddddvo.jpg

  KHOEI:

  Vraag 784“Is het toegestaan voor een man om de geslachtsdelen van een ander man aan te raken achter kleren en voor een vrouw om de geslachtsdelen van een ander vrouw aan te raken voor de grap en voor vermaak, op voorwaarde dat het geen seksuele gevoelens aanwakkert?” Antwoord“Als het geen gevoelens aanwakkert, dan is het niet haram en Allah weet het beter”. http://img248.imageshack.us/img248/9162/554f.jpg

  Vraag 46“Een vrouw dacht dat zij de overgangsleeftijd had bereikt … Toen ging zij een tijdelijke huwelijk met iemand aan, daarna ging zij weg en sloot een andere tijdelijke huwelijk met een ander man aan en daarna weer met een derde persoon. Na al deze huwelijken bleek zij zwanger te zijn, dus wie is nou de vader in zo’n geval? En is het toegestaan om lootjes te trekken in zo’n geval?”

  Antwoord“In dit genoemde geval: … [] … In dat geval kan het kind van tot een van hen behoren, en het is dan toegestaan om lootjes te trekken. Maar als alle contracted na het eindigen van de periode waren, dan waren ze allemaal correct en het kind behoort tot de derde man”. http://img198.imageshack.us/img198/148/22904452.jpg

  http://www.youtube.com/watch?v=z–2O_hzqLw&feature=player_embedded#!

   

  هل يجوز للبنت البالغة المتزوجة تقبيل أبيها و أمها من الفم ؟ هل يجوز ات تجلس في حضن أبيها من باب المحبة ؟ هل تستطيع لبس ما يستر القبل و حلقة الدبر فقط أمام أبويها كحد أقصى من غير ريبة ؟

  Vraag: ”Is het toegestaan voor een getrouwde volwassen vrouw om haar vader en moeder op de mond te kussen? Is het toegestaan om op de schoot van haar vader te zitten als een manier om haar affectie aan hem te tonen? Kan zij iets dragen dat ENKEL haar VAGINA en ANUS bedekt voor haar vader, zonder achterdochtigheid?”

  الجواب: باسمه جلت اسمائه بإسمه جلت أسماؤه الأمور الثلاثة التي سالتم عن أحکامها کلها جائز لا إشکال في شيء منها کيف و قد کان النبي صلى الله عليه و اله يقبل إبنته.Antwoord: ”De drie aangekaarte zaken waarover je hebt gevraagd en diens wetgeving, daar is geen bezwaar tegen, hoe kan hier bezwaar tegen zijn wanneer de PROFEET zijn DOCHTER zou kussen.” DOOR: Ayatullah Ruhaani, vanuit de Schi’itische Marji’a. Te lezen op zijn officiele website.: http://ar.rohani.ir/istefta-5706.htm   🙄

   

  MUST SEE:Een video die de achterlijkheid van.. ja van wat eigenlijk? Een vrouw bedriegt een andere vrouw van de “Mullah” met wie ze binnen no-time een contract afsluit. Ze spotten nog ook met de Islaam!

  Een simpele vraag aan een “Ayatolla”

  Tot slot is er een documentaire gemaakt over Mutah in Iran, en alles wat daarmee te maken heeft.

  http://www.youtube.com/watch?v=ZHmK2Xyveio

   CONCLUSIE & AFSLUITING
  cbar

  Er zijn nog tal van andere (en veel ergere) “fatwa’s” omtrent dit onderwerp, maar die kunnen wij i.v.m. de vulgairheid erover hier niet plaatsen. Ook worden er leugens in vermeld over de Profeet Salla Allahu 3alayhi wa Sallam, en anderen.

  Het resultaat van al deze menselijke verdraaiingen hebben ervoor gezorgd dat landen als Iran te kampen hebben met -ONGEËVENAARDE- problemen op het gebied van scheidingen, SOA’s, homosexualiteit en bijvoorbeeld moeders die achterblijven met 6 bastaardkinderen. Het ergste voor de vrouwen zelf is dat ze zelf geen scheiding kunnen uitroepen; dat kan de man alleen. Ook de mishandelingen binnen het “huwelijk” zijn ter alle tijden aanwezig.

  Als het zo zou zijn dat een van deze “Imaams” en “Ayatollats” een fout zou hebben gemaakt, zou het logisch zijn als een andere Sjiietische geleerde deze fout zou hebben verbeterd, maar hier komt het: De Sjiieten (Rafidah) geloven in de onfeilbaarheid van hun imams en geleerden. Met andere woorden: Als Khomeini je vraagt om je 4 jaar oude dochter aan hem te geven, dan doe je dat zonder na te denken omdat de Imam het beter weet… Zolang iets de mannelijke lusten&begeerten uitkomt wordt er als antwoord gegeven “yajoez”, oftewel toegestaan…

  Ze stellen Halal datgene wat de Koran verbiedt, en stellen Haram datgene wat de Koran toelaat. Ze stellen zichzelf alles toe, wat ze maar willen.  

  Als klap op de vuurpijl nog een korte samenvatting van wat deze Rafidah-“Imaams” ons te zeggen hebben:
  -Tijdens de Muta zijn er geen getuigen nodig. Even Muta sluiten voor 30 minuutjes kun je dus zo regelen!
  -Anale seksuele gemeenschap is toegestaan.
  -Pornofilms kijken (zolang het niet-moslims zijn) is toegestaan?!
  -Mannen die elkaar op de mond kussen is toegestaan.
  -Mutah met met hoeren is toegestaan!
  -Het steken van voorwerpen in de anus van de man is toegestaan indien hij dat wilt.
  -Seksueel gemeenschap met alle vrouwen tegelijk is toegestaan!! Ze mogen allemaal zelfs aanwezig zijn, zolang ze elkaars geslachtsdelen niet zien!
  -Een man mag met meer dan 100 vrouwen mut’ah uitvoeren.

  Aan de Sjiieten willen wij vragen; breng ons één van zo’n uitspraak van een moslimgeleerde… Moge Allah ons leiden!

  De enige redding voor deze mensen is dat ze op tijd wakker worden, en de weg van de Koran en Sunnah volgen en de ware geleerden; niet de “geleerden” van de afdwaling, en lust.

   

  Hebben deze mensen dan geen verzen uit de Koran gelezen?

  Koran 17:32. En houdt u verre van overspel; want het is een afschuwelijke zaak en een slechte weg.

  Koran: 33:52  Het is u hierna niet toegestaan vrouwen te huwen noch haar voor andere vrouwen te ruilen, zelfs al
  behaagt u haar schoonheid, met uitzondering van haar die uw rechterhand mocht bezitten. En Allah houdt
  de wacht over alle dingen.

  De Sjiieten zelf hebben trouwens zichzelf in een hele moeilijke positie gebracht; in het boek Tahdeeb Vol 7, Pagina 251 staat: Dat Ali (Radia Allahu 3anhu) heeft verteld, dat de Profeet Mohammed (Salla Allahu Alayhi wa Sallam)  op de dag van Khaibar Mut’a heeft verboden.  Hetzelfde vindt je in ook een andere Sjiietische boek, namelijk: Boek van Istebsar: vol. 3, pg. 142, rewaya 5. Volgen ze Ali dan niet? Zoals ze zelf zeggen…
  Dit is niet het enige “probleem” dat de Rafidah tegenkomen in hun boeken, er zijn namelijk ontzettend veel contradicties als het aankomt op bij “wie” Mut’a is toegestaan. (o.a. in Beharul anwaar (“sahih sjiitisch boek”), Kaafi, Tahdeeb en Usool Al-Kaafi)

  De Sjiieten beweren dat “soennieten” ook aan muta doen; deze stelling is totaal ongefundeerd. Ze gebruiken hiervoor de term Misyar. Misyaar is niets anders dan dat de vrouw het recht op financiële ondersteuning van de man niet eist. Het huwlijk zelf is buiten dit om zoals alle alle huwelijken, namelijk permanent. (zonder intentie om te gaan scheiden) Het “Misfaar” huwlijk is slechts een ander woord voor “Muta”.

  Aangezien de Rawafidh het niet zo leuk vinden dat hun eigen geloof wordt ontmaskerd aan de hand van hun eigen boeken, is het te verwachten dat ze met leugens gaan strooien. Zo zijn er hieronder comments verwijderd waarin valse beschuldigingen naar de Sahaba werden geuit. Wat de Rawafidh ook doen is Aicha’s, Radia Allahu 3anha’s “borstvoeding”-hadith aanhalen. Het is een duidelijke hadith die slechts verkeerd wordt geïnterpreteerd door diegene die de hadith verkeerd WILLEN interpreteren. Daarnaast halen ze ahadith aan, die over een tijd gaan waarin nog niet alle wetten vast stonden.

   

  Lees ook:
  Alle niet-sjiieten zijn kinderen van bastaarden. (volgens sjiitische schrijvers)

  http://www.youtube.com/watch?v=gE0VZM8WwLg

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/4115535.stm

  http://www.islamawareness.net/Deviant/Shia/women_and_sex.html

  http://devilsdeceptionofshiism.wordpress.com/category/sex-and-homosexuality-in-shiism/

  http://devilsdeceptionofshiism.wordpress.com/2011/09/04/shiism-shiite-creed-of-filth-sex-immorality-exposed-anal-sex-permitted-during-fast-according-to-shia-scholars/

  5 Comments

  1. ze zijn echt ziek, dat ze de islam misbruiken om die walgelijke dingen te tolereren.
   als ik jullie was zou ik dag en nacht Allah om vergeving vragen, en me onthouden van alles wat met sex te maken heeft vieze wagelijke zieke geest bezitten jullie.
   de profeet was een heel goed mens, en hij was getrouwd met Khadija 23 jaar lang terwijl deze vrouw 15 jaar ouder is, en hij was trouw aan haar en toen ze overleed rouwde hij 3 jaar om haar. voordat hij met een ander vrouw trouwde en die andere vrouwen waarmee hij trouwde zoals aisha was de bedoeling dat zij zag van jongs af aan hoe hij met vrouwen om ging en zij was de grootste bron van informatie voor de mensheid om de profeet voorbeeld te nemen.
   ik krijg tranen in me ogen als ik dit leees het is zo fout moge Allah jullie vergeven.

  2. SoebhaanAllah, wat een oversekste mensen zijn dit. Ze zoeken echt de grenzen van hun perverse fantasieën op. Complete verdraaiing van het woord en aangepast aan hun duivelse lusten. Kom op met het lijkt wel alsof ze met hun geslachtsdeel denken.

   moge Allah mij vergeven voor mijn woorden maar dit is echt bizar!

   wasalaam

   EDIT MOD: Hierin gedragen de Shia zich als de Joden, die in hun “boeken” ook op een legaal manier met ZUIGELINGEN geslachtsgemeenschap kunnen hebben?!?! Er komen nog videos over dit onderwerp inshaAllah op deze site.

  3. Ik ben moslim nu Alhamdulillaah!

   De rawafid volgen hun begeertes en volgen geen islaam. Ze houden niet van de islaam.

   Ze houden niet van Umar ibn Al Khataab (ra) omdat hij de Islaam bracht naar Persie (Iran). Dat is ook de reden waarom ze de graf van Abu Lu Lu (moge Allaah hem vervloeken) bezoeken en aanbidden. Abu Lu Lu is de moordenaar van ‘Umar ibn Al Khattab (ra). Hij was een ongelovige vuuraanbidder (majoos). Hij vermoorde Umar (ra) tijdens salaah al fajr. Hij verstopte zich in 1 van de donkere hoeken in de moskee. Toen Umar door deze vuile kafir 3 keer neergestoken was, was Umar (ra) alleen maar bezorgd om het afmaken van het gebed. Dus gaf hij een andere sahabi de leiding om het gebed af te maken. Umar (ra) vroeg toen na het gebed: “was het een moslim die me vermoord heeft?”, hem werd geantwoord, “nee een kafir”, Toe zei Umar: “Alhamdulillaah dat het niet iemand was die in zijn leven voor Allaah geknield heeft”!

   Is het jullie niet opgevallen waarom Abu Lu Lu de kafir wel aanbeden wordt en de doders van Uthman ibn Affan (ra) niet?

   Dit komt omdat Abu Lu Lu de vervloekte een Pers (Iranees) was. Hieraan kan men zien dat de shia (majoos najas) een kafir aanbidden en tawaaf om zijn graf doen omdat ze Umar ibn Khattab (amir al mumineen) haten voor het veroveren van Persie en het brengen van de Islaam!!!

   Zoek op youtube naar ‘abu lu lu shia’ en je zal genoeg bewijzen vinden bi idhnillaah!

   EDIT ADMIN: AlhamdoeliAllah, je kunt indien je het wilt een bekeringsverhaal met alle informatie naar ons vermelden via het contactformulier. We zullen het dan in sha’Allah plaatsen op de website. PS: ben jij “S***H”? (Den Haag/MvJ)

  4. Bij jullie is alles wat verboden is toegestaan?… its geen geloof meer, maar leven als dieren en doen waar jullie zin in hebben.

   Volgende vraag;

   Mag je met de vrouw van imaam rotzooien achter zijn rug om?

   ANTW. Jullie antw is te voorspellen, Ja hoor mag wel, zoalang hij het niet weet is het goed.

  5. Gatverdamme walgelijk en dan nog maar te spreken over de achterlijke wetten die ze daar in Iran erop na houden!
   Mannen kunnen en mogen alles maar als vrouw heb je daar een heel groot probleem. Ze hadden een vrouw gestenigd in Iran terwijl ze niks gehad had stelletje viespeuk zijn het!!!!! primitief achterlijk barbaards en ronduit walgelijk!!!!! Ik haat het regime in Iran. En de gedwongen hoofddoek of hijab daar staat me ook niet aan. Islaam is een keuze en niemand moet dat opleggen de Sjie/ieten hebben het helemaal niet bij het juiste eind. Walgelijk!!

  Leave a Comment

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *