Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Ali’s zonen: liefde voor de 3 Khaliphen: De naamgevingen

Een doorn in het oog voor de sjiieten, waar ze niet onderuit komen zijn de naamgevingen van Ali, radia Allahu 3anhu, aan zijn zonen.

Een deel van de sjiieten, erkent dat Ali zonen had met de naam Omar, Abu Bakr, en Uthman, terwijl een ander deel dit totaal ontkent.
Wanneer de bewijzen hen onder

 

 
Salam aleikom

We zien tegenwoordig enkele shia die actief zijn op internet, die naast het werpen van twijfels in de harten van de Muslims, het verdraaien van de geschiedenis en liegen (taqiyyah), ook invalide argumenten en uitwegen zoeken wanneer deze mensen geconfronteerd worden met harde feiten over de namen van de zonen van Ali radiallahu anhu en de namen van zijn nakomelingen en de andere ”imams” van de shia. In dit document zal worden ingegaan om hun ”argumenten” en de geschiedkundige bronnen van zowel de Jama’ah (de meerderheid van de moslims), en deze sekte die zich heeft toegeschreven aan de Islaam.

 

De zonen en dochters van Ali radiallahu anhu, en de Imams na hem.

Tussen de quotes staan de claims van de shia/rafidayn

Benoeming naar Abubakr:Ten eerste: Als Imam Ali(A) zijn kind naar Abubakr wilde benoemen zou de Imam(A) zijn kind naar de echte naam van Abubakr noemen! Omdat Abubakr geen naam is maar een ‘’Kunya’’ oftewel een soort bijnaam! Over de echte naam van Abubakr zijn er verschillende meningen: 1. Abdul Ka’ba 2. Atieq 3. Abdullah etc.Dus de Imam(A) zou dan een van die namen gekozen hebben als hij werkelijk zo veel van Abubakr hield!Ten tweede: Abubakr was de ‘’Kunya’’ van een van de zonen van de Imam(A), en een ‘’Kunya’’ wordt niet exclusief door de vader van een kind gekozen, maar kan ook door de persoon zelf wegens omstandigheden waarmee hij te maken krijgt gekozen worden.Ten derde: Volgens een overlevering benoemde Amir Al-Mu’minien(A) hem ‘’Abdullah’’. En hij was 25 jaar oud toen hij in Karbala als een martelaar stierf.

 

Ten eerste, het gebruik van een bijnaam, is nog een ergere last op de schouders van de Shia !

 

Ten tweede zal ik dit illustreren a.d.h.v. een voorbeeld. Als er 50 mensen zijn die Henk heten, en Henk is toevallig iemand die jij erg haat, dan ga je ten eerste je zoon GEEN Henk noemen. Maar als je daar genoegen mee neemt en geen bezwaren hebt voor het feit dat Henk geen goede reputatie heeft in je kring dan zij het zo. Maar wanneer je 50 appels hebt, 49 groene en 1 rode, en je moet een appel kiezen (je zoon een naam geven), en je kiest een naam (een appel), maar kiest bijv, de RODE APPEL (bijv. naamwoord/Bijnaam) Aangezien Abu Bakr een bijnaam was, is het klaarblijkelijk dat het om Abu Quhafa ra ging, de Amir ul Mu’minin.

Maar wat hier is gebeurd is schokkend voor de shia. Namelijk, de BIJNAAM is gebruikt en niet de reguliere naam. De bijnaam maakt de situatie UNIEK waardoor het DIRECT naar Abu Bakr zal verwijzen, Abdullah ibn Abi Quhafaa (RA).

 

Ten tweede, is de naam van de zoon van Ali, zijnde Abu Bakr gedocumenteerd in gerenommeerde Shia boeken door welbekende muhadditheen en klassieke geleerden. Een daarvan is Shaykh al Mufid in zijn Kitaabul Irshaad.

3. Ouders gaven hun kinderen die namen niet omdat zij een specifieke persoon lief hadden, anders zouden alle Moslims hun kinderen de naam van de heilige Profeet(S) geven en zou iedereen dus Muhammad heten!

 

Dit is het meest ZWAKKE argument die in de geschiedenis van online media naar voren is gehaald. Kan je het zelf geloven? De profeet sallalahu aleyhi wasallam heeft 99 namen als je het nog niet wist.Bovendien veranderde de profeet sallalahu aleyhi wasallam zelf ook namen van mensen in betere, zoals die van Abu Hurayrah en andere Sahaba die bijv, Harb (oorlog) heetten.

 

Maar dit is niet alles, Hussayn radiallahu anhu, jullie derde Imam noemde zijn zonen ABU BAKR en UTHMAAN (ref. Kitabul Irshad pagina 372)

 

Zayn al Abidin de vierde imam, noemde zijn zoon Umar, (ibid, 391)Musa al Kaadhim noemde zijn zoon Abu Bakr (ref. Kashful Ghummah, pagina 217)

 

Maar ditzelfde repetitie en excuses zijn door de eeuwen heen herhaald. Vandaag de dag zien we GEEN shia met de naam Aishah, jullie credo verkettert haar, bekritiseert haar en weigert haar zelfs als jullie moeder te accepteren. Kijk wat jullie onfeilbare imams hebben gedaan. Ze hebben hun dochters AISHA genoemd.

 

– Wisten jullie dat de dochter van de 7e onfeilbare imam, Musa al Kaadhim, Aishah heette? Aishah bint Musa al Kadhim.[Muhammad Taqi Al Tustaari zegt het in Tawaarikh Al Nabi wa –al Aal, pagina 125-126] Shaykh Mufid heeft dit ook overgeleverd in Kitabul Irshad pagina 303]

 

Een erkend shia boek genaamd Umdat al Taalib van Ubn Anba maakt hier ook melding van op bladzijde 266 in de voetnoot. Bovendien wordt dit feit erkend in Al Anwaar al Nu’maniyyah, volume 1, pagina 380 en in Kashful Ghummah, Abul Hasan Al Irbili, volume 2, pagina 90 en 217]

 

– Waarom de 8ste onfeilbare imam, Ali Ridhaa, zijn dochter Aishah had genoemd? Aisha bint Ali al-Rida[Muhammad Taqi Al Tustaari zegt het in Tawaarikh Al Nabi wa –al Aal, pagina 125]

 

– Waarom de dochter van de 4e onfeilbare imam, Zayn Al Abidin, Aishah heette? Aisha bint Ali Zayn al-Abidin[Kashful Ghummah, Abul Hasan Al Irbili, volume 2, pagina 334]

 

– Waarom de dochter van de 10e onfeilbare imam Ali al Hadi, Aisha heette? Aisha bint Ali al-Hadi.[Kashful Ghummah, Abul Hasan Al Irbili, volume 2, pagina 334 En Shaykh Mufid en Kitabul Irshad pagina 334]

 

– Waarom heette de dochter van de onfeilbare imam, Ja’far As Sadiq Aishah? Aisha bint Jafar as-Sadiq.[Kashful Ghummah, Abul Hasan Al Irbili, volume 2, pagina 373]

 

– Waarom de kleindochter van Imam Ja’far ibn Musa Aishah heette? Aisha bint Ja’far ibn Musaa al Kadhim.[Abu Al Hasan Al Umari in zijn ‘’Al Mujdi’’pagina 109]

 

Volgens Shaykh Mufeed heette hij UMAR en niet AMR. Bovendien was Abu Bakr ook de nickname van Ali Reda

 

:أبو بكر وهي إحدى كُنى الإمام الرضا كما ذكرها أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين.مقاتل الطالبيين

 

وكان للحسن ثمانية ذكور وهم. . . وزيد. . . وعمر والقاسم وأبو بكر وعبد الرحمن لأمهاتٍ شتى وطلحة وعبد اللهUmar ibn al Hassan ibn Ali, [Tareekh al Ya’qubi]

 

عشرون ابناً زاد فيهم عمراً وعقيلاً وثماني عشرةَ بنتاً[Umar ibn Musa Al Kadhim , Tarikh al Nabi Wa ‘aal]

 

عشرون ابناً زاد فيهم عمراً وعقيلاً وثماني عشرةَ بنتاًUthman ibn Ali ibn Abu Talib,[Al Irshad, Ya’qoobi. Tarikh al Nabi wa’aal]

 

على رضي الله عنه وقد دخل على الفاروق رضي الله عنه بعد وفاته وهو مسجى فيقول: لوددت ان القى الله تعالى بصحيفة هذا المسجى ، وفي رواية: إني لأرجو الله ان القى الله تعالى بصحيفة هذا المسجى -الفصول المختارة ، 58 إرشاد القلوب ، 336 معاني الأخبار ، 412 البحار ، 10/296 ، 28/105 ،117

 

Abu Ja’far al Sudooq pagina 412‘’Umar ra overleed en zijn lichaam was gewassen en gewikkeld, Ali keek naar hem en zei ‘’Ik zou Allah met niemand anders z’n boek (boek van daden) willen ontmoeten, dan het boek van Umar ’’Dit is een shia overlevering. Zo heeft Ali (RA) zijn dochter Umm Khultum laten trouwen met Umar ibn Khattab (RA).

 

أبو بصير: كنت جالساً عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أيسرّك أن تسمع كلامها؟ قال: فقلت: نعم، قال: فأذن لها. قال: وأجلسني على الطنفسة، قال: ثم دخلت فتكلمت فإذا امرأة بليغة، فسألته عنهما (أي أبى بكر وعمر) فقال لها : توليهما، قالت : فأقول لربي إذا لقيته : إنك أمرتني بولايتهما؟ قال : نعم” [“الروضة من الكافي” ج8 ص101 ط إيران تحت عنوان “حديث أبي بصير مع المرأة”].

 

‘’Een vrouw kwam naar Ja’far As Sidiq en vroeg hem over Abu Bakr en Umar, en of zij loyaliteit moet hebben jegens hen. ‘’Ja’’ zei hij, ‘’En wanneer ik mijn Heer ontmoet, zal ik zeggen dat jij mij hebt aangespoord?’’ Nogmaals zei hij, Ja.’’ [Al Kulayni, Al Rawda minal Kaafi]إني لأستحي من الله أن أردّ شيئاً منع منه أبو بكر، وأمضاه عمر

 

Sharh Nahjul Balagha [Ali ra zegt, ik schaam me om iets terug te draaien (Fadak) wat door Abu Bakr en Umar verboden was.

 

De shia riwaya over de naam van Umar:حدثني عيسى بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن آبائه، عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام،

 

Er staat UMAR, en niet AMR, voor alle duidelijkheid, want Shaykh Mufid heeft het niet over Amr. Amr schrijf je bovendien niet zo عمر maar عمرو. Waar de ‘’waw’’ saakin is.Nog meer ‘’vijandigheid’’ van Ali jegens zijn vrienden Abu Bakr, Umar en Uthmaan in SHIA ahaadith:

 

إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ، على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضى فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ماخرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين ، وولاه الله ما تولى

 

‘’Voorwaar, de mensen die Bay’a aan Abu Bakr, Umar en Uthmaan hadden gegeven, hebben met dezelfde principes Bay’a aan mij gegeven. Diegene die aanwezig was, mag zijn belofte niet verbreken. En voorwaar, Shu’raa (consultatie) is slechts het recht van de Muhaajireen en Ansaar. Als zij over iemand een besluit nemen en hem hun Imaam verklaren, dan is dat met de zegening van Allah. [Hadith aanwezig in Nahjul Balaghah #6, Bihaar al Anwaar, en Noor al Thaqalain]

 

Deze feiten maken onderdeel van de vele indicaties dat er geen vijandschap of haat aanwezig was tussen de Ahl al Bayt van de Profeet sallalahu aleyhi wasallam en hun nakomelingen en de Sahaba. Het is een bewijs tegen de Rawaafid en Shia sektes in hun verworpen missies om te liegen over de vrouwen van de Profeet sallalahu aleyhi wasallam en de Sahaba.

Hussayn Sayed

SHia claimen dat de Profeet Salla Allahu 3alayhi wa Sallam, op 24 Safar stierf, dezelfde dag als Hussein. < Bedrog!

 

http://islamic-forum.net/index.php?showtopic=18441&st=20

http://gift2shias.com/2012/12/15/refutation-of-yasser-al-habib-and-all-shia-apologetics-in-regards-to-the-names-the-ahl-al-bayt-have-chosen-for-their-children/

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *